Mindet Aarhus

Højhuset på Mindet 6: Det bidrager til en uskøn smadring af midtbyens skyline

Venstres Gert Bjerregaard mener, at det projekterede højhus på Mindet 6 i Aarhus vil blive “enestående for vores by” (Stiften, tirsdag 18. maj 2021). Næh – det vil bare blive højere end de øvrige højhuse.

Men det vil bidrage til en igangværende og efter min mening uskøn smadring af midtbyens skyline. Domkirketårn og Knudskirketårn og Rådhustårn bliver gjort til ligegyldige småting i en vrimmel af grå og sorte og korttids-hvide kasser.

Debatindlæg, 21.5.2021, Viggo Jonasen, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten, formand for Teknisk Udvalg.

Gert Bjerregaard nævner korrekt, at Aarhus Byråd har vedtaget en højhuspolitik. Grundpricippet i højhuspolitikken er: Byg højt på det høje og lavt på det lave. Formålet var at bibeholde og fremhæve Aarhus’ topografiske egenart: En ådalsby omgivet af høje bakker. En helt fornuftig politik.

MEN – byrådet har siden dispenseret hæmningsløst fra højhuspolitikken. Hver gang en byggematador har foreslået et højhus i ådalen – eller rettere: ådalene, for også Egådalen rammes nu af byggematadorernes indtjeningsjagt og byrådets slaphed – ja, hver gang giver byrådet tilladelse til den “helt særlige” høje bygning.

Eksemplerne er talrige og arkitektonisk kritisable: Det sorte tårn og de grå kontorhuse ved banegården. Frederikspladsens igangværende opstigning. Ceresparkens grå betonmasser og de andre mange-etagers huse klos op ad Aarhus Å. To højhusprojekter på havnearealet – ét på 110 og ét på 140 meter.

Det væsentligste arkitektoniske fællestræk ved byggematadorernes projekter er: Jeg skal vise, hvor højt jeg kan komme op, og hvor meget jeg kan dominere omgivelserne.

Enhedslisten og Viggo Jonasen er IKKE modstandere af højt byggeri. Det skal blot passe til omgivelserne.

Et hus, som kunne have ligget flot, er Prismet, som smadrede udsigten fra Den Gamle By. Det ville have været en skønhedsåbenbaring, hvis det var blevet lagt alene f.eks. på toppen af Ringvejen, ved Viborgvej. Eller for den sags skyld som “portal-hus” ved Silkeborgvejs krydsning med Ringvejen. Nu er det blevet til et lille “nå-hvad-så-hus” ved siden af de grå masser i Ceresparken. Men stadig et uskønt bagtæppe for Den Gamle By.

Aarhus har i høj grad brug for en arkitekturpolitik. Den kan ikke her og nu afhjælpe de store skader på byens skyline, som byråd og byggematadorer har anrettet. Men den kan måske forebygge de nu planlagte voldsomme mer-skader.

Debatindlægget i Århus Stiftstidende