Bispehaven

Nedrivnings-planen for Bispehaven skal sættes i bero

Den planlagte nedrivning af seks boligblokke i Bispehaven skal stilles i bero. Det stiller Enhedslisten og løsgænger Dorthe Borgkvist forslag om i Aarhus Byråd.  Baggrunden er besvigelses-sigtelserne på op mod 20 mio. kr. mod ledelsen i Østjysk Bolig, som Bispehaven hører under. Disse anklager skaber alvorlig usikkerhed om, hvorvidt nogle af boligselskabets ”sædvanlige leverandører” med nedrivnings-planen får unødig profit på bekostning af boligselskabets beboere, Landsbyggefonden og Aarhus Kommune.

Pressemeddelelse 20.5.2021, Viggo Jonasen medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten og Dorthe Borgkvist medlem af Aarhus Byråd som løsgænger.

Nedrivnings-planen er udarbejdet af Aarhus Kommune i tæt samarbejde med den besvigelses-sigtede ledelse i Østjysk Bolig.

”Det bør derfor undersøges, om nedrivnings-planen er udformet på en måde, så nogle selskaber, der sædvanligvis arbejder for Østjysk Bolig, med planen får adgang til at få unødig profit ved deres arbejde. Indtil dette er undersøgt til bunds, bør nedrivningerne i Bispehaven stilles i bero. Vi bør sikre os, at de almindelige retningslinjer er blevet efterlevet.  Det er jo kommunens og Landsbyggefondens, og ikke mindst beboernes penge, der er på spil,” siger Viggo Jonasen.

På baggrund af den store usikkerhed, som er opstået på grund af situationen i Østjysk Bolig, foreslår de to byrådspolitikere, at det bliver undersøgt, om ghettolovens formål kan opfyldes uden at der rives boliger ned i Bispehaven.

”For at sikre beboerne, bør det undersøges, om udviklings-planen kan udformes på en måde, der ikke skader beboerdemokratiet eller giver dårligere vilkår fremadrettet også økonomisk for både beboerne, kommunen og Landsbyggefonden. Hvis der kan ændres i sammensætningen af beboere, så det ikke fremstår som ghetto, giver det ikke mening at nedrive nyrenoverede boliger, hverken for beboerne eller miljø og bæredygtighed,” siger Dorthe Borgkvist.

Forslag til byrådsbeslutning fra Viggo Jonasen (EL) og Dorthe Borgkvist (UFP):

Byrådet beslutter at sætte nedrivningsplanen for Bispehaven (”Udviklingsplanen”) i bero.

Det undersøges, om planen – der jo er udarbejdet i tæt samarbejde med den besvigelses-sigtede ledelse af Østjysk Bolig – er udformet på måder, der tilsigter at skaffe selskabets ”sædvanlige leve-randører” unødig profit på beboernes, Landsbyggefondens og Kommunens bekostning.

Det undersøges, om ghettolovens formål kan opfyldes uden iværksættelse af nedrivning af nyreno-verede boliger.

Forslaget er på dagsordenen på byrådsmødet d. 26.5.