Nedrivning-byfortætning-ghetto

Glædeligt at SF vil bevare gode boliger – det må gælde i hele Aarhus

Boliger i Aarhus må kun rives ned, hvis de ikke kan bruges til beboelse, eller hvis nedrivning og nybyggeri er mere bæredygtigt end en renovering. Dette glimrende forslag har SF stillet i Aarhus Byråd. Enhedslisten støtter forslaget, som selvfølgelig skal gælde i hele Aarhus, også i Gellerup-området og i Bispehaven, hvor SF tidligere har stemt for at rive op mod 1000 gode boliger ned, stik imod dets nye forslag.

Debatindlæg, 12.5.2021, Viggo Jonasen, byrådsmedlem i Aarhus for Enhedslisten og formand for Teknisk Udvalg

SFs forslag er godt og nødvendigt. Rigtigt mange mindre huse centralt i Aarhus er nemlig truet af nedrivning, fordi der er så mange penge at tjene på at bygge større huse med flere boliger – til salg eller udlejning. Se blot hvordan det er gået med Sandgravvej, der var en lille hyggelig gade med flere små byhuse, som nu er revet ned og erstattet af stort og højt byggeri. Der er desværre mange andre lignende eksempler, som i Langelandsgade, hvor nogle markante gamle villaer blev opkøbt, revet ned og erstattet med store moderne klodser af huse med mange lejligheder.

Enhedslisten har i rigtigt mange af disse sager talt dunder i byrådet imod nedrivning. Så det er yderst glædeligt, at SF nu foreslår: ”at man kun kan få en nedrivningstilladelse, når det hus, man ønsker at rive ned, efter en konkret vurdering ikke kan bruges til beboelse, eller at det ved konkret beregning kan dokumenteres at nedrivning og nybyggeri er en mere bæredygtig løsning end en renovering.”

Et vigtigt argument fra SF er bæredygtighed: ”Det er ikke samfundsmæssigt rimeligt, at der bruges ressourcer på at fremstille byggematerialer til erstatning for brugbare bygninger, som bliver revet ned. Vi vil begrænse de ressourcer til nødvendige byggerier,” står der i begrundelsen for forslaget, hvilket vi i Enhedslisten fuldt ud kan tilslutte os.

Glædeligt med SFs forslag er også, at partiet nu som konsekvens må vende ryggen til deltagelse i ”Aftale om udsatte boligområder i Aarhus Kommune”, den såkaldte ”ghetto”-plan. SF var med til at vedtage denne plan i Aarhus Byråd d. 12.9.2018, og den indebærer nedrivning af op mod 1000 gode boliger i Bispehaven, Gellerup og Toveshøj, hvorefter beboerne skal tvangs-flyttes. Som eneste parti i byrådet stemte Enhedslisten imod planen.

Boligblokkene i Bispehaven, Gellerup og Toveshøj, som SF har stemt for skal rives ned, går ind under den kategori af huse, som SF nu vil bevare. Det er glædeligt, for deres forslag om at bevare gode boliger må jo gælde i hele Aarhus.

Debatindlægget i JP-Aarhus