Syrien demo i Aarhus 21.4.2021

Aarhus Målene må gælde for alle – også syriske flygtninge

Er socialdemokraterne virkelig ude på at reservere Aarhus Målene for nogle aarhusianere og ikke for andre, blot for at kunne fastholde deres hårdhændede udlændingepolitik. Det må man beklageligvis tro, når man læser et indlæg fra tidligere viceborgmester i Aarhus, Camilla Fabricius, i Stiften d. 5.5. For Enhedslisten gælder det, at Aarhus Målene er for alle aarhusianere, også dem med syrisk flygtninge-baggrund.

Debatindlæg i Århus Stiftstidende, 7.5.2021, Lone Norlander Smith, politisk ordfører for Enhedslisten i Aarhus Byråd

Camilla Fabricius, der nu er medlem af Folketinget for Socialdemokratiet, vender sig imod Enhedslistens forslag om, at Aarhus Byråd skal henstille til udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye, at han indstiller hjemsendelse af syriske flygtninge, således at de ikke bliver sendt til udrejsecentre, så længe sikkerhedssituationen i Syrien er så dårlig, og der ikke er indgået en hjemsendelsesaftale.

Enhedslisten har henvist til Aarhus Målene: ”Aarhus er en god by for alle – med plads til alle og brug for alle.” Og at disse også gælder for de syriske flygtninge. Til dette anfører Camilla Fabricius, at hun er enig i Aarhus Målene, men at hun ”finder det forfejlet, at vi på baggrund af dem skulle lave særregler for syrere i Aarhus.” Desuden mener hun, at der ikke skal laves enkeltsagsbehandling eller regler ud fra geografi.

Det er svært at forstå logikken i disse synspunkter. For nej, der skal netop ikke laves særregler eller enkeltsagsbehandles for aarhusianere med syrisk flygtninge-baggrund. De skal bare omfattes af Aarhus Målenes ”plads til alle og brug for alle” på lige fod med alle andre aarhusianere.

I Europa er det kun Ungarn, der som Danmark mener, at forholdene i Damaskus-området er sikre nok til at sende flygtninge tilbage. Alle andre europæiske lande mener ikke, at sikkerheden er god nok, og Europa-Parlamentet har advaret EU-landene om, at Syrien ikke er et sikkert land at vende tilbage til. Selv USA, som Danmark ellers ofte ligger i slipstrømmen af, advarer mod tilbagesendelse på nuværende tidspunkt. ”Lad os ikke presse syriske flygtninge til at vende tilbage, før de føler, de kan gøre det i sikkerhed og med værdighed,” sagde USA’s udenrigsminister Antony Blinken i FNs Sikkerhedsråd i slutningen af marts, ifølge dagbladet Information.

At socialdemokraterne i Danmark hellere vil stå sammen med Ungarns Orban end USA’s Blinken, det er ubegribeligt og temmelig foruroligende.

At Sverige og Storbritannien, ifølge Camilla Fabricius, har samme vurdering som Danmark, er ikke korrekt. DRs Detektor har undersøgt dette og bringer følgende udtalelser fra Sveriges Migrationsverk: ”Sverige er ikke ophørt med at give asyl til personer fra Damaskus,” og ”Migrationsverket har ikke lavet den vurdering, at situationen i og omkring Damaskus er stabil.”

Mht. Storbritannien henvises til en rapport fra Home Office fra august 2020. I den kan man læse om adskillige arrestationer af syriske flygtninge, der vender tilbage, og at FNs Højkommisariat for Menneskerettigheder har udtalt: ”at på trods af ændringer i situationen i Syrien står de, der vender tilbage, over for en mangel på retsstatsprincipper, udbredte menneskerettigheds-krænkelser og dårlige økonomiske udsigter, og det bemærkes at ’sikker og bæredygtig tilbagevenden’ ikke er mulig på grund af fortsatte fjendtligheder.”

Socialdemokraterne i Svendborg Byråd, med Svendborgs borgmester i spidsen, har sendt en tilsvarende henstilling til Mattias Tesfaye, som den Enhedslisten foreslår i Aarhus Byråd. Så nogle socialdemokrater vil altså hellere stå sammen med Blinken end med Orban. Vi håber, det samme gør sig gældende her i Aarhus, når Enhedslistens forslag behandles i byrådet d. 12. maj.

Debatindlægget fra Lone Norlander Smith i Århus Stiftstidende

Debatindlægget fra Camilla Fabricius i Århus Stiftstidende