Bispehaven, som hører under Østjysk Bolig

Forespørgsel om tilsyn med svindel-anklager i Østjysk Bolig

Sagen om misforhold i Østjysk Bolig, med anklager om svindel på op mod 20 mio. kr., har med god grund gjort mange lejere i denne og i andre lokale boligforeninger vrede og bekymrede. Der er flere dunkle forhold i sagen, også i forhold til det kommunale tilsyn, hvilket Enhedslisten nu forsøger at få belyst ved en forespørgselsdebat i byrådet, med spørgsmål til borgmesteren og til rådmanden for Teknik og Miljø.

Pressemeddelelse, 6.5.2021, Viggo Jonasen, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten og formand for Teknisk Udvalg.

Ved forespørgslen i byrådet ønskes det oplyst, hvor mange og hvilke henvendelser borgmester, rådmand og forvaltning i Teknik og Miljø har modtaget, både navngivet og anonymt, med advarsler om mulige svigagtige forhold i almennyttige boligselskaber under Aarhus Kommunes tilsyn, i den periode, som omfattes af advokatundersøgelsen af Østjysk Bolig.

”Det kommunale tilsyn med boligforeningerne er ganske vigtigt, så det skal fungere optimalt, ikke mindst hvis der kommer henvendelser om mulige svigagtige forhold. Det er jo ret afgørende for lejerne, som kan komme til at hænge på regningen, hvis der er svindel og fusk i en boligorganisation,” siger byrådsmedlem for Enhedslisten og formand for Teknisk Udvalg, Viggo Jonasen, der har rejst forespørgselsdebatten.

Formanden for Østjysk Bolig har offentligt udtalt, at svindel for 20 mio. kr. svarer til 7.000 kr. pr. bolig i Østjysk Bolig, hvilket er mange penge for den enkelte lejer.

I forespørgselsdebatten ønsker Viggo Jonasen at få svar på flere spørgsmål, såsom: Hvilke foranstaltninger de pågældende henvendelser har givet anledning til fra kommunens side?

I forbindelse med dette ønskes bl.a. belyst: Om Tilsynet har rettet henvendelse alene til de administrative ledelser, som jo er dem, der er klaget over. Om Tilsynet har inddraget bestyrelser. Om Tilsynet har inddraget revision med spørgsmål angående de konkrete klager.

Desuden om Tilsynet har undersøgt, om ét eller flere af de i Østjysk Bolig advokatundersøgelsen nævnte firmaer også indgår i de øvrige boligselskabers leverandørkreds, og om der kan ligge tilsvarende overbetalings-problemstillinger til grund for henvendelserne. Og om Tilsynet har undersøgt, om det af advokatundersøgelsen hårdt kritiserede revisionsfirma også kan have svigtet i forhold til andre boligforeninger, samt Aarhus Bolig.

Forespørgslen fra Enhedslisten er på dagsordenen på byrådsmødet i Aarhus d. 12.5.

Se forespørgslen