Rådhus Handicap

Opfordring til KL: Budgetgaranti fra staten på handicapområdet

Handicapområdet har i flere år været under stort økonomisk pres, såvel i Aarhus som i mange andre kommuner. Pengene på Aarhus Kommunes budget til dette område rækker ikke hele vejen til værdig velfærd. Derfor foreslår Enhedslisten, at Aarhus Byråd opfordrer Kommunernes Landsforening, til ved dette års forhandling med regeringen om kommunernes økonomi, at få indført en budgetgaranti fra staten for kommunernes udgifter til handicapområdet.

Pressemeddelelse, 5.5.2021, Lone Norlander Smith, politisk ordfører for Enhedslisten i Aarhus Byråd

I Aarhus Kommunes Årsberetning 2020 skriver Sociale Forhold og Beskæftigelse:

”I de senere år har stadig flere aarhusianere fået brug for hjælp på det specialiserede socialområde. Flere lever med svære psykiske lidelser eller alvorlige handicap. Og flere børn og unge har så ondt i livet, at det får konsekvenser for deres skolegang, arbejdsliv og relation til familie og venner. Tilgangen til socialområdet har fra 2012 til 2019 overhalet befolkningsvæksten med 18 pct. De ramte borgere har mere komplekse behov, og der er flere dyre enkeltsager. Derfor er omkostningerne pr. borger steget – særligt for døgntilbud. Det skaber ekstra økonomisk pres på socialområdet, fordi tildelingen af midler fra demografimodellen ikke fuldt dækker det stigende antal og priser.”

I Enhedslisten har vi i et stykke tid været stærkt bekymrede over forholdene på handicapområdet. Trods flere ekstra tilførsler af penge, senest ved budgetforliget i september 2020, rækker det ikke.

”Beløbene er ikke tilstrækkelige til at dække behovene, hvilket er yderst problematisk. Og når de økonomiske modeller til fremskrivning af budgettet ikke rækker, er vi nødt til at gøre noget mere, for vi kan ikke bare lade nogle af de mest sårbare aarhusianere i stikken. Med Aarhusmålene har byrådet besluttet, at ’Aarhus er en by for alle og med plads til alle’. Det skal vi selvfølgelig leve op til – fuldt ud,” siger Lone Norlander Smith, politisk ordfører for Enhedslisten i Aarhus Byråd.

Kommunerne er under pres på dette område, og det er en uholdbar situation. Om dette sagde Aarhus-borgmester og formand for KL, Jacob Bundsgaard, følgende til KLs nyhedsbrev Momentum 19.5.2020:

”Det er bekymrende, at vi i disse år ser en stor stigning i antallet af borgere, der har det så dårligt, at de har brug for hjælp. Der er ingen tvivl om, at de svageste borgere i vores samfund skal have den rette hjælp. Men vi må også sige, at udgifterne sætter kommunerne landet over under pres, selv om der bliver prioriteret meget skarpt på området. Det er en uholdbar situation, og det ser jo desværre ikke ud til, at færre vil få brug for hjælp fremover.”

Forslaget fra Enhedslisten er på dagsordenen på byrådsmødet i Aarhus d. 12.5.2021

Se forslaget

Hjerte-delen af billedet er lavet af Gordon Johnson, Pixabay