Laura Bryhl Klimademo Grøn By

Grøn omstilling skal være socialt retfærdig

Den grønne omstilling skal være socialt retfærdig, og derfor er det nødvendigt, at der i Aarhus Byråd tages politiske beslutninger, som sætter fokus på den fælles indsats frem for den individuelle. Det er ikke nok, at lade 90% af den resterede udledning være op til borgerne selv, sådan som den nuværende klimaplan for Aarhus lægger op til.

Laura Bryhl, spidskandidat for Enhedslisten i Aarhus ved kommunalvalget i 2021

Aarhus kommunes klimastrategi og klimahandlingsplan behandles lige nu i byrådet. I Enhedslisten mener vi, at der stadig er en masse ting, der skal gøres, for at planen kan få os i mål med CO2-neutralitet i 2030. Derfor kommer vi nu med vores bud på, hvordan Aarhus Kommune kan tage klimaansvar ved at gøre klimaindsatsen i Aarhus bedre. Vi må træffe strukturelle beslutninger, der skaber rammerne og retningerne for den fælles grønne omstilling af Aarhus. Der må yderligere tiltag i gang.

”Vi skal først og fremmest nedbringe energiforbruget og erstatte afbrænding af biomasse og fossile brændstoffer med mange andre forsyningskilder, især sol og vind. Kollektive solcelleanlæg og flere vindmøller i hele Aarhus er en del af løsningen,” siger Laura Bryhl, spidskandidat for Enhedslisten ved kommunalvalget i år.

Vi mener, at Studstrupværkets afbrænding af biomasse skal udfases. Dette kan ikke, som fremstillet i klimaplanen, regnes som CO2-neutralt, selvom det på papiret ikke tæller med i regnskabet. Det medregnes ikke i Danmarks drivhusgas-regnskab, fordi den mængde CO2, der udledes pga. afbrænding af biomasse, måles i det land, biomassen er importeret fra. Det skal vi ikke basere vores klimaplan på, mener vi i Enhedslisten.

På transportområdet er der også brug for en ekstra indsats. Området står for en rigtig stor del af Aarhus’ samlede CO2-udledning, og det skal der gøres noget ved.

”Vi skal reducere biltrafikken og i stedet styrke den kollektive trafik med blandt andet cykelstier og el-busser, så den grønne omstilling sker på fællesskabets præmisser,” siger Laura Bryhl, der i flere år har været aktiv i den aarhusianske klima-bevægelse.

Området for byggeri og anlæg skal også have flere konkrete mål. Derfor skal en strategi for bæredygtigt og klimavenligt byggeri starte allerede fra 2023, med en CO2-grænse for maksimal udledning pr. m2 nybyggeri.

I Enhedslisten mener vi, at mange områder endnu kan optimeres. Derfor har vi lavet en oversigt over vores klimapolitik for Aarhus, der kan læses her:

Enhedslisten Aarhus Klimapolitik 2021