Lone Norlander Smith V. Demo Mod Nedrivning 15.5.2019

Kvindekampen fortjener sit eget museum

Tiderne skifter og Kvindemuseet står foran et navneskift til Køn, hvilket vi i Enhedslisten er modstandere af.

Debatindlæg, 18.1.2021, Lone Norlander Smith, byrådsmedlem for Enhedslisten i Aarhus

I 2016 blev museets vedtægter ændret, så dets arbejde også omfatter kønnenes historie. Ændringen blev godkendt af Aarhus Byråd og af Slots og Kulturstyrelsen. Den nuværende bestyrelse har ud fra dette ved en flertalsafgørelse besluttet at ændre navnet på Kvindemuseet, for at leve op vedtægtsændringen, som de siger.

Denne beslutning har naturligt nok fremkaldt mange stærke følelser og holdninger. Enhedslistens udpegede repræsentant i Kvindemuseet bestyrelse stemte imod beslutningen. En væsentlig grund til dette er, at vi i Enhedslisten mener, at kvindernes historie og kampen for at opnå mere ligeberettigelse og reel ligebehandling stadigvæk pågår. Kampen er ikke slut endnu.

Hvis vi kigger historisk tilbage, er det utroligt kort tid siden, der for alvor skete afgørende ændringer for os kvinder, og vi er stadigvæk ikke i mål. Der er stadigvæk afgørende forskelle på kvinders og mænds vilkår.

Kvinder har gennem tiderne kæmpet for at opnå de rettigheder, vi har i dag. Denne kamp er ikke kønnenes kamp men en kvindekamp, der fuldt ud berettiger til et museum, hvor dette har fuldt fokus. Så kan man sige: Jamen er det ikke bare et nyt navn? Nej, det mener vi ikke i Enhedslisten. Vi har ønsket, at bestyrelsen beholdt navnet Kvindemuseet. Det ville også være med respekt for, at museet blev skabt af en gruppe aktive kvinder.

Jeg har i Magistraten taget forbehold for indstillingen om Kvindemuseets nye navn, og nu kommer sagen i byrådet. Det er fordi, vi er tilsynsførende myndighed for den selvejende institution, som museet er. Det betyder i praksis, at sagen blot er til efterretning for byrådet, og det er den ud fra armslængde-princippet. Det betyder, at når en bestyrelse, vi har tilsyn med, har besluttet noget, så skal afgørelsen respekteres og tages til efterretning, med mindre der er tale om noget ulovligt.

Jeg ønsker inderligt, at Kvindemuseet kunne beholde sit rigtige navn. Det har rigtigt mange andre også ønsket, hvilket bl.a. 2400 indsamlede underskrifter viser. Det havde været klogt at lytte til disse protester mod navneændringen. Det har et flertal i museets bestyrelse ikke gjort, hvilket vi i Enhedslisten beklager, men desværre kan det ikke ændres fra byrådets side.

Vi skal respektere en selvejende institutions bestyrelses beslutning, uanset at det er sket med en ikke så KØN proces, der fører til et navn, som ikke favner den oprindelige tanke med dette museum nemlig et KVINDE Museeum.