Lone Norlander Smith

Brug for time-out – når personalets toiletbesøg er en luksus

Et flertal i byrådet har vedtaget en ny organisering i Sundhed og Omsorg. Enhedslisten stemte imod. Vi har lyttet til personale og ledere fra området, der gerne ville høres, før noget så omfattende og indgribende sættes i værk. Ved foretræde i Sundheds- og Omsorgsudvalget har de fortalt om en hektisk og presset hverdag, hvor toiletbesøg for dem er en luksus. På den baggrund burde byrådet have lyttet til dem og taget en time-out, så personale og ledere kunne høres.

Debatindlæg, 28.12.2020, Lone Norlander Smith, byrådsmedlem i Aarhus for Enhedslisten

Samarbejdet i Sundheds- og Omsorgsudvalget har været godt, og det skal vi fortsætte med. Det var et fremskridt med ændringsforslaget, fra flere andre partier, som jeg desværre ikke var blevet orienteret om. Men det var alligevel ikke tilstrækkeligt til at imødekomme personalets ønsker.

I udvalget har vi haft fantastisk foretræde af nogle stærke, vigtige og troværdige medarbejdere og ledere på alle niveauer fra sundheds- og omsorgsområdet. De fremlagde nogle meget overbevisende argumenter. Det handlede om kompetence-afklaring og rekruttering, en travl hverdag med manglende tid til den nødvendige omsorg og faglighed, manglende efteruddannelse i f.eks. magtanvendelse, manglende faglig vikardækning mv. Og så udtrykte de stor tvivl om, hvorvidt den nye organisering er den rigtige løsning her og nu. De fortalte om en allerede meget presset hverdag, hvor toiletbesøg på en vagt er en luksus for vores personale.

Personalet foreslog, at penge og tid lægges ud i en grundnormering, hvor man sikrer, at pengene kommer ud at arbejde direkte til den nære omsorg. Ud fra dette ønske vil Enhedslisten arbejde for, at vi får en reel tilstedeværelses normering på ældreområdet. Aftalen om finansloven giver jo heldigvis mange millioner til sikring af mere personale på ældreområdet, hvilket var et af Enhedslistens hovedkrav i forhandlingerne.

Det er bekymrende, at denne store organisations ændring rulles ud på et meget skrøbeligt tidspunkt, hvor vi står midt i en pandemi. For mig er der desuden et meget centralt spørgsmål: Vil dette ændre sig til det bedre for borgerne? Det er jeg stadigvæk i tvivl om, en bekymring som personale og ledere også har givet udtryk for.

Jeg vil ønske, at byrådet havde lyttet personale og ledere og taget en time-out. Så kunne man foretage en forvaltnings-ændring i toppen først og derefter sætte en inddragende og langtidsholdbar ændring i gang i et tempo, som medarbejderne kunne se sig selv i samt være medskabere og medejere af.

Jeg havde håbet, at byrådet kunne give dem denne julegave. Nu må de nøjes med en lille mandelgave i form af ændringsforslaget.

Debatindlægget i Århus Stiftstidende