Protest mod nedrivning af almene boliger og tvangsflytning, foran Aarhus Rådhus d. 22.8.2018

Hvorfor vil borgmesteren fortsat nedrive almene boliger i Skovgårdsparken, som ikke længere er på ”ghetto-listen”?

Aarhus Byråd vedtog 10.6.2020, imod Enhedslistens stemmer, at forberede en helhedsplan for Skovgårdsparken med fysiske og sociale omdannelser, en plan der vil indebære nedrivning og evt. salg af almene boliger. Dette skete med henvisning til stor sandsynlighed for, at Skovgårdsparken i år ville komme på ”den hårde ghetto-listen”. Men dette skete som bekendt ikke. Tværtimod er Skovgårdsparken nu slet ikke på ”ghetto-listen”.

Dermed er baggrunden for udarbejdelsen af helhedsplanen bortfaldet.

Forespørgsel til debat i Aarhus Byråd på mødet d. 16.12.2020, Lone Norlander Smith, byrådsmedlem for Enhedslisten i Aarhus.

Derfor er det med stor undren, vi ser, at borgmesteren til JP-Aarhus 1.12.2020 udtaler: ”Intet er ændret”. Og fortsætter: ”Vi satte gang i en helhedsplan, fordi tallene i forhold til arbejdsmarkedstilknytning, tryghed og andre udfordringer tilsiger, at der skal sættes ind. Det her er noget, vi gør, uanset om området er på ghettolisten.”

Spørgsmål:

Hvorfor vil borgmesteren fortsat nedrive eller sælge almene boliger i Skovgårdsparken, når boligområdet ikke længere er på ”ghetto-listen”, og når området, ifølge en opgørelse fra Brabrand Boligforening (til økonomiudvalget d. 3.6.2020) i store træk er et gennemsnitligt alment aarhusiansk boligområde?

Når Skovgårdsparken ikke længer er på ”ghetto-listen”, med hvilken lovhjemmel skal Aarhus Kommune da beordre nedrivning eller salg af almene boliger i boligområdet. Er dette overhovedet lovligt?

Når Skovgårdsparken ikke længere er på ”ghetto-listen” og udgifter til nedrivning af almene boliger mv. dermed ikke er omfattet af midler fra Landsbyggefonden, hvordan skal der så tilvejebringes midler til dette? Og i hvilket omfang vil dette i så fald belaste Aarhus Kommunes budget?

En enkelt parameter i Skovgårdsparken skiller sig ud fra gennemsnittet af almene boligområder i Aarhus, det er etnicitet, hvor andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i Skovgårdsparken er 67,3%, hvilket er mere end dobbelt så højt som gennemsnittet af de aarhusianske almene boliger, som er 32,0% (Brabrand Boligforenings opgørelse). Er det særligt denne parameter, borgmesteren har hæftet sig ved i ønsket om at gå videre med planerne om nedrivning og evt. salg af almene boliger i Skovgårdsparken?