Protest mod nedrivning af almene boliger, ved Aarhus Rådhus 22.8.2018

Stop det vanvittige ”ghetto” cirkus

Med offentliggørelsen af regeringens såkaldte ”ghetto”-liste kan vi se, at Skovgårdsparken i Aarhus ikke er på listen, som ellers frygtet. Det er glædeligt. Og i det hele taget er der færre boligområder på listen i år. Men i Aarhus står vi stadig med den tragiske beslutning, som et flertal i byrådet har vedtaget, nemlig at nedrive op mod 1000 almene boliger i Gellerup-Toveshøj og Bispehaven. Enhedslisten appellerer til partierne bag denne beslutning: Stop dette vanvid. Lad os genforhandle ”ghetto-planen” og finde bedre og mere holdbare løsninger.

Pressemeddelelse, 1.12.2020, Lone Norlander Smith, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten

Et flertal i Aarhus Byråd vedtog i juni 2018 en lokal ”ghetto”-plan, der betyder nedrivning af op mod 1000 gode almene boliger i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven, med tvangsflytning og genhusning af op mod 4000 mennesker. Som eneste parti i byrådet var Enhedslisten imod denne skamløse plan, og det er vi stadigvæk.

”Planen om at rive gode boliger ned og flytte masser af mennesker med tvang bygger på den tidligere regerings tvivlsomme påstande om ’parallelsamfund’ og ’sorte huller i Danmarkskortet’.  Men flere eksperter har jo igen og igen fortalt de nedrivnings-ivrige politikere, at sociale problemer i udsatte boligområder løses meget bedre på andre måder,” siger Lone Norlander Smith, byrådsmedlem for Enhedslisten.

Nedrivninger og tvangsflytninger føres ud i livet på grundlag af såkaldte ‘ghetto-kriterier’, som repræsenterer en usædvanlig vilkårlighed i beslutningsgrundlaget for så alvorlige myndighedsindgreb, som nedrivning og tvangsflytning er. Der er desuden tale om diskrimination, da et afgørende kriterie er etnisk tilhørsforhold. Og senest har en FN-komité kritiseret ghetto-lovgivningen og krævet dele af den rullet tilbage.

”Vi er i Enhedslisten stadigvæk helt uforstående over for, at partier som S, SF, R og AL har vedtaget planen om at rive op mod 1000 almene boliger ned og flytte folk med tvang. Vi appellerer til disse politikere om at stoppe op og tænke sig godt om. Vi må genforhandle ”ghetto”-planen, så vi ikke kaster i hundredevis af familier ud i utryghed og uvished,” siger Lone Norlander Smith.