Aarhus: Rød by Grøn by

Byrådssekretærvikar for Enhedslisten søges

Som fungerende byrådssekretær vil du være ansat af Aarhus Kommune i borgmesterens afdeling. Vikariatet løber fra 1.04.2020 og i en forventelig periode af tre måneder.

Stillingen er 30 timer om måneden svarende til godt 7 timer om ugen, og lønnen er på niveau med studentermedhjælperløn m. kommunal overenskomst.

Byrådssekretæren har meget fleksibel arbejdstid – dog med fast mødetid hver anden tirsdag kl. 16:00-18:00 på rådhuset forud for byrådsmødet. Du kan finde byrådsmødekalenderen på kommunens hjemmeside: https://www.aarhus.dk/demokrati/politik/byraadet/byraadsmoeder/moeder-i-2020/

Arbejdsopgaver som byrådssekretær:

  • Kontaktperson til kommunalgruppen
  • Indkaldelse til kommunalgruppemøderne inkl. udformning af dagsorden
  • Deltagelse i og referat af kommunalgruppemøderne hver anden uge samt efterfølgende udsendelse af referat
  • Skrivning og udsendelse af relevante pressemeddelelser og debatindlæg
  • Opdatering af Enhedslisten Aarhus’ hjemmeside med blandt andet pressemeddelelser og debatindlæg
  • Opslag på Enhedslisten Aarhus’ Facebook og instagram
  • Billeder til hjemmeside og Sociale Medier

Lyder det som dig? Så søg endelig.
Ansøgning sendes til lone.norlander@aarhus.dk

Der indkaldes løbene til samtale via Skype eller lignende. Jobbet tiltrædes 01.04.2020 eller snarest derefter.

Med venlig hilsen

Lone Norlander Smith