Bekæmp børnefattigdom i Aarhus Kommune

Enhedslisten stiller forslag om handleplan for bekæmpelse af børnefattigdom i Aarhus Kommune.

Rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse Kristian Würtz skrev i et læserbrev i Århus Stiftstidende den 1. september 2019, at ”byrådet både vil prioritere og igangsætte yderligere initiativer til at bekæmpe den voksende børnefattigdom i Aarhus Kommune.”

Rådmanden har derfor valgt at satse på en styrket beskæftigelses- og uddannelsesindsats.

Desværre må man konstatere, at indsatserne kun i ringe grad har haft en effekt på børnefattigdommen.

Byrådsmedlem for Enhedslisten Keld Hvalsø udtaler:

”En betydelig del af de 3900 fattige børn i Aarhus Kommune bliver ikke, eller kun i ringe grad, hjulpet af beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen.

Rådmanden har oplyst, at 20 % af mødrene og 30 % af fædrene som følge af indsatsen er kommet ”i beskæftigelse”. Man har dermed ladet børnene af 80 % af mødrene og 70 % af fædrene forblive i fattigdom,” siger Keld Hvalsø.

”Over halvdelen af dem der kommet ”i beskæftigelse” i desuden ikke blevet selvforsørgende, og modregnes derfor i kontanthjælpen for deres løn. De og deres børn forbliver dermed i fattigdom,” fortsætter Keld Hvalsø.

Enhedslisten har derfor stillet forslag til det kommende byrådsmøde den 18/12 om en handleplan for bekæmpelse af børnefattigdom.

”Det skal undersøges om Aarhus Kommune lever op til sin lovmæssige forpligtelse til at hjælpe borgere i nød. Derudover skal vi have gang i en opsøgende rådgivning i forhold til hjælp til husleje og enkeltydelser som briller og tandlæge. Og vi skal have sikre småjobs til mennesker, der er i fare for at blive ramt af 225-timers-reglen, samt oprettet skånejobs, så man kan få en reelt økonomisk gevinst ved at arbejde,” slutter Keld Hvalsø.