Stop salg af historiske husvildeboliger

Forvaltningen har sat de historiske husvildeboliger på Poul Martin Møllers Vej 1-95 til salg. Aarhus Kommune sælger dermed ud af boliger, som fattige, hjemløse, socialt udstødte og aparte borgere i dag henvises til.

Enhedslisten har til næste byrådsmøde den 18/12 stillet forslag om at salget af boligerne på Poul Martin Møllers Vej stoppes.

Byrådsmedlem for Enhedslisten Keld Hvalsø udtaler:

”Bygningerne har siden de blev opført i 1925 for at afhjælpe datidens hjemløshed været brug til at brugt kommunen til at hjælpe mennesker i bolignød. Men med beslutningen om salget kan det være slut. Spekulanter som Blackstone/Kereby står til at kunne overtage de attraktive ejendomme og gennem saneringer drive de nuværende lejere ud.”

”Når ”ghettoer” som Gellerup eller Bispehavn er på dagsordenen, taler borgmesteren glad og gerne om en ”blandet by”. Men hvad med Midtbyen? Skal den kun være for folk der har råd – eller skal der også være plads til de skæve eksistenser?” fortsætter Keld Hvalsø.

Ifølge en byrådsbeslutning fra 2007 kan kommunen sælge ejendom, der ikke bruges til kommunale formål, når kontrakter, lejemål og andre aftaler udløber. Men salget har ikke hjemmel i denne beslutning:

”Ejendommene er ikke nævnt i beslutningen fra 2007, og beboerne har lejekontrakter, der ikke udløber. Desuden tjener boligerne et kommunalt formål ved at afhjælpe hjemløshed. Det fremgår af Serviceloven at kommunen har pligt til at sørge for betalige boliger til hjemløse og mennesker med sociale problemer. Derfor vil vi have byrådet til at stoppe salget af disse historiske ejendomme, som kommunen siden 1925 har brugt til at hjælpe mennesker i nød ” slutter Keld Hvalsø.