Lone Norlander og Keld Hvalsø

Rød og grøn retning i budget – trods store mangler

Med Enhedslistens deltagelse i budgetforliget i Aarhus har vi fået en rød og grøn retning på mangt og meget, som vi har kæmpet for i årevis. Glædeligt at så mange andre partier nu bakker op om alt dette. Det viser, at vores lange seje politiske arbejde bærer frugt, også selvom der i budgetforliget er store mangler.

Debatindlæg, 8.10.2019, Lone Norlander og Keld Hvalsø, Enhedslisten Aarhus Byråd.

Især på to vigtige områder, vi har kæmpet for i mange år, er der store fremskridt. Det gælder først og fremmest klima- og miljøindsats, hvor vi har stillet masser af forslag om trafik, grøn og økologisk mad, mindre luftforurening, alternativ energi, biodiversitet, cirkulær økonomi mm. Nu sker der endelig noget, med mange millioner kr. til en klimafond. Det giver håb for fremtiden.

Bedre normeringer i daginstitutionerne har vi foreslået i årevis, uden den store opbakning. Nu er der hjælp fra den nye regering, og med budgetforliget har vi fået garanteret, at penge fra staten til minimumsnormeringer vil gå til dette. Det er virkelig glædeligt.

Dårligt indeklima i daginstitutioner har vi i foråret sat på dagsordenen, og vi har fået resten af byrådet med til at få lavet en indeklima-strategi. Det har ført til, at der med budgetforliget er afsat 30 mio. kr. til at forbedre børne- og arbejdsmiljø mht. indeklima, toiletter og tilgængelighed i aarhusianske skoler og dagtilbud. Et godt resultat.

Med forliget har vi desuden været stærkt medvirkende til at få afsat penge til flere vigtige ting på forskellige områder: Svalegangens produktion af egne forestillinger, mere personale på Kvinde-Krisecentret, drift af Beboer- og Aktivitetshuset Brabrand Gasværk, forbedret sikkerhed ved Aarhus Å og drift af LGBT+ hus, som vi sidste år var alene om at støtte.

Vi har været med til at give 10 mio. kr. ekstra til den kollektive trafik, hvilket vi altid har kæmpet hårdt for. Vi kunne have ønsket os endnu flere penge, men beløbet giver dog en vis forbedring. Og man skal lægge mærke til, at budgettet ikke afsætter millioner til vejprojekter, parkeringsanlæg eller andre prestige-projekter, som sædvanligvis når højrefløjen deltager i budgetforlig.

Sidste år foreslog vi en tandsundhedsplan, uden at få den igennem. Nu er den på budgettet med 3,6 mio. kr. om året, til stor gavn for flere økonomisk svage grupper. Der er også penge til andre af vores forslag, som flere cykelstier, skovrejsning, vildskov samt å-omløb der giver bedre fiskeliv,

Vi har ikke formået at få sat grundskyld eller andre indtægter op, sådan som vi gerne ville, for at få flere penge til velfærd. For efter nedskæringer, besparelser og effektiviseringer gennem flere år, mangler der stadig en hel del penge, især på det sociale område og på ældreområdet. Det vil vi holde skarpt øje med, for vi kan ikke med et enkelt forlig rette op på alle mangler og misgerninger.

Debatindlægget i Århus Stiftstidende

Om budgetforliget på Aarhus Kommunes hjemmeside