Byrådssekretær-vikar for Enhedslisten i Aarhus Byråd søges.

Enhedslistens byrådsgruppe i Aarhus søger vikar for byrådssekretær i 3 måneder evt. længere.

Jobopslag, 4.10.2019, Keld Hvalsø og Lone Norlander, Enhedslistens byrådsgruppe i Aarhus

Byrådssekretæren er ansat af Aarhus Kommune i Borgmesterens Afdeling 30 timer om måneden (timetal med 2 byrådsmedlemmer)

Fra 1.11.2019, i 3 måneder evt. længere. Lønnen er studentermedhjælper-løn, kommunal overenskomst.

Byrådssekretæren arbejder for byrådsgruppen, med meget fleksibel arbejdstid, men med fast møde mandag aften forud for byrådsmødet. ca. hver 14. dag, med undtagelse af juleferien. Byrådsmødekalender findes på Kommunens hjemmeside.

Arbejdsopgaver som byrådssekretæren har ansvar for

Er kontaktperson til kommunalgruppen

Indkalder til kommunalgruppe-møderne, forud for hvert byrådsmøde, laver dagsorden mv.

Lægger mødeindkaldelse til kommunalgruppe-møder på Enhedslisten Aarhus hjemmeside

Deltager kommunalgruppe-møderne, laver referat og sender dette til kommunalgruppen

Deltager i byrådsgruppe-møderne og tager referat af disse

Skrive pressemeddelelser og debatindlæg sammen med byrådsmedlemmerne

Lægger pressemeddelelser og debatindlæg på Enhedslisten Aarhus hjemmesiden

Lave link til disse på Enhedslisten Aarhus facebooksiden

Tage billeder til hjemmeside og facebookside

Sender pressemeddelelser og debatindlæg til EL Aarhus Nyhedsbrevet

Laver opdatering af udsendte pressemeddelelser, debatindlæg og forespørgsler

Ansøgning sendes til kehv@aarhus.dk , der indkaldes løbende til samtale og jobbet tiltrædes 1.11. eller snarest derefter.