Hjerte

Tryghed for voldsramte kvinder og børn kræver lidt ekstra

Aarhus Kvinde-Krisecenter har alvorligt brug for mere personale, især i weekenderne, hvor ansatte er alene på arbejde. Et stigende antal kvinder og børn søger hjælp på centret, med stigende arbejdspres til følge. Derfor foreslår Enhedslisten til budgetforhandlingerne i Aarhus, at der afsættes en halv million kroner årligt til personale 10 timer ekstra om ugen på krisecentret.

Debatindlæg, 19.9.2019, Lone Norlander, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten

Centret har otte faste medarbejdere. De arbejder hverdage og desuden i weekender, hvor der kun er én på arbejde. Desuden er der to medarbejdere, som i hverdagene tager sig af børnene. Der er i gennemsnit 14 kvinder og 20 børn på krisecentret.

Kvinderne har været udsat for vold, når de kommer til centret. Volden kan være fysisk, psykisk, seksuel eller trusler om vold. Børnene har også oplevet vold, enten mod dem selv eller deres mor. Derfor er det afgørende vigtigt, at der er personale nok til, at disse kvinder kan blive godt modtaget, så de oplever centret som et godt og trygt sted at være. Det gælder også i weekenderne, hvor der er brug for personale, som kan hjælpe med omsorg og aktiviteter for børnene.

Enhedslistens forslag om en halv million kroner vil i realiteten blive billigere, da staten refunderer 50 procent af udgifterne. Desuden bruger omegnskommuner 43 procent af pladserne, hvilket de betaler for. Så den reelle udgift bliver måske så lille som 70.000 kroner om året, vurderer socialforvaltningen.

I Enhedslisten mener vi, at det skal vi da have råd til.

Debatindlægget i Århus Stiftstidende