Lone Norlander

Flere uddannede vikarer til folkeskolen i Aarhus

Folkeskolen i Aarhus har brug for et fast korps af uddannede lærere, der kan træde til som vikarer. Der bliver nemlig stadigvæk brugt alt for mange studenter og andre uuddannede som lærervikarer. Det er uacceptabelt, mener Enhedslisten, og der er stor bekymring over dette blandt forældre. Vi har derfor til årets budgetforhandlinger stillet forslag om et fast vikarkorps af uddannede lærere til folkeskolerne i Aarhus.

Debatindlæg, 14.9.2019, Lone Norlander, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten

Med vores forslag vil vi sørge for at få sikret sammenhængen med den igangværende undervisning, faglig indsigt i stoffet og den nødvendige pædagogiske tilgang til eleverne.

Børn og Unge oplyser, at skolerne har forskellig tilgang til at få dækket lærernes fravær. Der anvendes både fastansatte lærere, faglærte og ufaglærte lærervikarer. Og det fremgår meget klart, at det er langt billigere at benytte uuddannede vikarer ansat på timeløn end uddannede lærere.

I Enhedslisten synes vi bare ikke, det er godt nok, sådan som det fungerer nu, hvilket vi jo også har kunnet læse om i Århus Stiftstidende. Det går i alt for høj grad ud over undervisningens kvalitet og dermed de kundskaber, som vores børn får med sig fra undervisningen i skolen. Det skal der altså rettes op på.

Børn og Unge oplyser, at det vil koste 86 mio. kr. ekstra om året at have alle vikartimer i folkeskolerne i Aarhus dækket af uddannede lærere. Det er et stort beløb, der jo siger noget om, hvor meget der spares på denne konto, og dermed hvor ofte der benyttes studenter og andre som vikarer.

Vi går til budgetforhandlingerne med en forventning om, at også andre partier i byrådet vil være med til at rette op på dette og dermed få flere uddannede lærere ind som vikarer. Det koster penge. Ja, men det er vigtigt. For vi skal sikre, at vores børn får en god skolegang med et højt fagligt niveau, også når den faste lærer er syg eller fraværende af andre årsager.

Debatindlægget i Århus Stiftstidende