Demonstraton i Aarhus mod nedrivninger 15.5.2019

Udfordring til SF: Lad os møde de fattige, I vil bulldoze ud af Gellerup

Uenigheder løses bedst ved samtale, ikke ved at man slynger beskyldninger i hovedet på hinanden. To fremtrædende SF’ere har åbenbart en anden opfattelse. I Århus Stiftstidende beskylder de Enhedslisten for ”politisk plat” og ”manipulation”. Den tone bryder vi os ikke om. Men OK, vi tager handsken op og udfordrer de to SF’ere til at møde de mennesker, diskussionen i virkeligheden drejer sig om.

Debatindlæg, 30.5.2019, Lone Norlander, byrådsmedlem i Aarhus for Enhedslisten, Søren Egge Rasmussen, folketingsmedlem og -kandidat for Enhedslisten, Anne Hegelund, folketingskandidat for Enhedslisten

Beskyldningerne mod Enhedslisten kommer fra de to SF’ere: Thomas Medom, børn- og unge rådmand i Aarhus, og Kirsten Normann Andersen, folketingsmedlem. De skriver i et indlæg i Århus Stiftstidende 19.5. at ”når kritikerne taler om massenedrivninger i hele den almene sektor, eller Enhedslisten kalder loven for ’nedrivningsloven’, minder det mest af alt om bevidst manipulation.”

Prøv at spørge i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven, hvad beboerne her vil kalde loven, som har medført en aftale i Aarhus Byråd om, at der skal rives omkring 1000 almene boliger ned og tvangs-flyttes omkring 4.000 mennesker. Prøv at spørge dem!

SF’erne påstår, at kun ”en lille del” af de boliger, aftalen omfatter, vil blive revet ned. Men virkeligheden er, at af de 16.932 boliger i de såkaldte ”hårde ghettoer” i hele landet, vil 3.215 boliger blive revet ned. Det er knap hver femte lejlighed! Samtidig vil 601 lejligheder blive solgt, og altså privatiseret. Så alt i alt forsvinder knap 4.000 almene boliger, og det i en tid, hvor der er mangel på boliger mange steder, især i Aarhus.

De to SF’ere fortæller en historie om, at SF ved at være med i vedtagelsen af ”ghetto”-loven i Folketinget har fået stor indflydelse på denne lov. Det har vi nu har svært ved at få øje på. Men de to SF’ere kalder det ”sejre”, og så fortsætter de: ”Tænk, hvor meget større, de sejre kunne have været, hvis Enhedslisten havde siddet med ved bordet inde på Christiansborg, som de gør mange steder kommunalt. I stedet for, som nu, at slå politisk plat på noget så essentielt som fremtiden for danskernes boligforhold.”

Enhedslisten har ikke slået ”politisk plat” på noget som helst. Vi har den holdning, at man ikke løser sociale problemer, arbejdsløshed og fattigdom, som findes i disse boligområder, ved at man tvangs-flytter beboerne og river gode almene boliger ned. De beboere, der flyttes væk, bliver hverken raskere, rigere eller får arbejde af at blive revet væk fra deres netværk. Der er tværtimod brug for en forstærket boligsocial indsats, som vi desværre ser blive skåret ned i disse år. Man kan få langt mere for pengene ved dette, end ved at bulldoze fattige folk ud af deres boligområder.

Der nævnes ”sejre”. Landsbyggefonden ikke helt rundbarberet, men det er lejernes penge som bruges til nedrivninger og salg af boliger. Og så skriver SF’erne: ”Vi ser det som vores fornemste opgave at pleje lejerne og den almene boligsektors interesser ved forhandlingsbordet, og her havde Enhedslistens opbakning været en stor hjælp.”

Med aftalen er beboerdemokratiet fuldstændig tilsidesat, hvilket SF tværtimod burde være med til at forsvare. Det vil Enhedslisten i hvert fald. Og hvordan kan det være i lejernes interesse at blive flyttet med tvang?

Vi udfordrer hermed de to SF’ere til et virkeligheds-tjek, nemlig et møde med nogle af beboerne i Gellerup, som må lægge ryg til den lovgivning SF har været med til at vedtage i Folketinget og den aftale, som SF er med til at vedtage i Aarhus Byråd.

Debatindlægget i Århus Stiftstidende

De to SF’eres indlæg i Århus Stiftstidende