Demonstration mod nedrivning, foran Aarhus Rådhus 15.5.2019

Forslag fra Enhedslisten: Folkeafstemning om nedrivninger

Som eneste parti i Aarhus Byråd er Enhedslisten imod de massive nedrivninger af almene boliger i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven. Der er tale om en massakre på gode og billige boliger, og en skamløs tvangs-flytning af mange tusind sagesløse mennesker. I Enhedslisten tror vi ikke på, at byrådets flertal afspejler folkestemningen i Aarhus, så vi vil have en folkeafstemning om beslutningen, der har så stor betydning for hele byen.

Pressemeddelelse, 27.5.2019, Lone Norlander, medlem af Aarhus Byråds for Enhedslisten

Derfor stiller Enhedslisten ændringsforslag til følgende sager på Aarhus Byråds dagsorden tirsdag d. 28.5.2019:

Sag nr. 1: Udviklingsplan for Bispehaven

Sag nr. 2: Aftale om udviklingsplan for Gellerup og Toveshøj

Lone Norlander taler ved demonstration mod nedrivning 15.5.2019
Lone Norlander taler ved demonstration mod nedrivning, foran Aarhus Rådhus 15.5.2019

Enhedslisten vil have begge sager sendt til folkeafstemning blandt indbyggerne i Aarhus kommune, således at borgerne har mulighed for at tage stilling til sagerne, da det er to sager, som berører hele byen, med nedrivning af op mod 1000 almene boliger samt tvangsflytning og genhusning af op mod 4000 mennesker.

Loven om kommunernes styrelse giver mulighed for, at en byrådsbeslutning lægges ud til en bindende folkeafstemning blandt kommunens indbyggere. Det fremgår af §9b i loven.

Enhedslisten ønsker en sådan bindende folkeafstemning holdt vedrørende beslutningen for de to nævnte sager, pkt. 1 og pkt. 2 på dagsordenen.

Ifølge lovens §9b stk. 6 skal forslag om folkeafstemning behandles af byrådet inden forslagene, der ønskes folkeafstemning om, kan behandles.

Demonstration mod nedrivning, foran Aarhus Rådhus 15.5.2019
Demonstration mod nedrivning, foran Aarhus Rådhus 15.5.2019

”Vi er i Enhedslisten helt uforstående overfor, at partier som S, SF, R og AL står bag planen om at rive flere hundrede almene boliger ned og flytte folk med tvang. De er normalt partier, som kalder sig selv socialt ansvarlige og tilhængere af frihed og lighed. Men her kaster de i hundredevis af fattige familier ud i utryghed og uvished,” siger Lone Norlander.