Bevar vores almene boliger - Gellerup

Tarveligt at fattige bulldozes ud af Gellerup med tvang

Med planen om at rive 600 almene boliger ned i Gellerup og Toveshøj, for at bygge 900 nye private boliger, står det klart, hvad byrådsflertallets ”ghetto-plan” indebærer. Nemlig at flere tusind fattige beboere med tvang skal bulldozes ud af Gellerup for at give plads til attraktive og forholdsvis billige boliger for middelklassen. Enhedslisten er som eneste parti i Aarhus Byråd imod denne nedrige og tarvelige plan.

Debatindlæg, 12.5.2019, Lone Norlander og Keld Hvalsø, medlemmer af Aarhus Byråd for Enhedslisten

Planen er blevet til, ved at borgmesteren med byrådsflertallet bag sig har vredet armen om på Brabrand Boligforening og tvunget denne løsning igennem. Men planens grundlag er fup og fidus med tal og procenter. Den tidligere helhedsplan ville nedbringe antallet af almene boliger i Gellerup-området til 30 pct. Men ved at begrænse det geografiske område for den nye ”ghetto-plan” har man skaffet sig et tvivlsomt alibi for at rive et større antal boliger ned. Dette for at komme ned på de 40 pct. almene boliger, som loven kræver.

Men hov, når Gellerup efter omdannelsen beskrives, så er de udeladte områder, fra udregningen af procenter for almene boliger, pludselig med som nye kvarterer i Gellerup. Fup og fidus.

Nedrivning af så mange boligblokke tager i øvrigt slet ikke højde for klimabelastningen. De fleste politiske partier taler for tiden om indsats for klimaet, men her går man altså baglæns.

I Gellerup vil man fremover bygge i ”menneskelig skala”, for at gøre området attraktivt for beboerne. Det har vi talt for i årevis. Men vi står som regel helt alene i byrådet med vores nej til store mastodont-byggerier i Aarhus, som et flertal af de øvrige partier igen og igen siger ja til.

Byrådsflertallet vil altså bygge menneskeligt i Gellerup, efter at man har smidt en stor del af de fattige familier ud af området. Det fremgår også af planen, at de nye tæt-lave huse skal være i en attraktiv prisklasse, med byggeri der ”ikke medvirker til at fordyre projekter gennem fx dyre parkeringsløsninger mm”.

I Enhedslisten er vi store tilhængere af gode, attraktive og billige boliger til børnefamilier og andre. Men vi er arge modstandere af, at man vil smide tusindvis af sagesløse mennesker ud af deres boliger og tvinger dem til at flytte, for at opnå dette. Det har været en helt igennem udemokratisk proces uden beboerindflydelse.

Med denne massakre på de almene boliger i Gellerup-området kaster man flere hundrede familier ud i stor usikkerhed og utryghed i de kommende år. De mister deres bolig, der for alle danner den naturlige ramme om privat- og familieliv og derfor også nyder en særlig menneskeretlig beskyttelse. Og man løser altså ikke fattigdom og sociale problemer med nedrivning og tvangsflytning.

Debatindlægget i JP-Aarhus

Planen behandles i Aarhus Byråd onsdag d. 15.5. hvor også en plan for nedrivning af almene boliger i Bispehaven behandles.