Unge fra Bispehaven

Bispehave-planen er en skamstøtte – mange af beboerne er uønskede

Bispehaven-planen har en masse løfter om en lys fremtid. Ikke for beboerne i Bispehaven – men for “miljøet”. Planen forudsætter “bare”, at 318 af 871 boliger nedrives – med andre ord: 37 procent af beboerne er uønskede i Bispehaven. Det er ikke underligt, at beboerne er meget vrede på bestyrelsen og på byrådet.

Debatindlæg, 10.5.2019, Keld Hvalsø, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten

Beboerdemokratiet er aflyst på forhånd af borgmester og boligforeningsbestyrelse. Det er lige meget, om beboerne skulle finde på at stemme imod. Byrådet vil gennemtvinge planen.

Det er særligt problematisk, at borgmester og Østjysk Bolig vil sørge for en del års usikkerhed, utryghed for beboerne, der ikke ved, om det er deres “lave” blok, der skal nedrives.

Planen forudsætter også, at beboerne – og andre lejere i almene boligområder – betaler for, at borgmesteren og hans allierede i hele partirækken fra DF til Alternativet, minus Enhedslisten, kan fremstå som “faste” i udlændingepolitikken over for “ghetto-beboerne”. Planen forudsætter nemlig, at Landsbyggefonden betaler for nedrivningerne. Også for nedrivning af de tre ekstra blokke, som Østjysk Bolig har foreslået. Den landsbyggefond, som lejerne i de almene boligselskaber har indbetalt til for at kunne renovere og forbedre boliger, skal her betale for nedrivning af boliger. Boliger, som ikke fejler andet, end at de har nogle, efter borgmesterens og allieredes mening, “forkerte” indbyggere.

Beboerne i de almene boligforeninger bør huske på, at borgmesteren har været en ivrig deltager i udformningen af lovgivningen – ja, han har endda krævet beboerdemokratiet indskrænket endnu mere, end selv Lars Løkke havde foreslået. Det er trist at opleve den udvikling på et lovområde, som engang var et af demokrati-fyrtårnene i arbejderbevægelsen.

Enhedslisten ønsker oplyst, hvordan CO2-regnskabet ser ud for nedrivning-plus-nybygning af 318 boliger.

Enhedslisten ønsker oplyst, hvad genhusningsplanerne vil betyde for “oprykningsretten” for beboerne i de boligafdelinger, hvor de tvangsflyttede skal genhuses.

Planen er en skamstøtte over forligspartierne – ikke mindst over det gamle arbejderparti, som havde boligbyggeri og beboerdemokrati som et vigtigt standpunkt. Men i særdeleshed over Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Alternativet, som jo i Folketinget stemte imod loven, men som i byrådet er med i nedrivnings-aftalen, der tilsidesætter såvel beboerdemokrati som bæredygtighed.

Debatindlægget i Århus Stiftstidende