Småbørns indeklima skal undersøges

Enhedslisten stiller forslag i Aarhus Byråd om en undersøgelse af indeklimaet i kommunens daginstitutioner, hvor småbørn opholder sig mange timer hver dag. Baggrunden er en helt ny og skræmmende undersøgelse, der viser, at indeklimaet i daginstitutionerne er dårligt og skadeligt.

Pressemeddelelse, 31.3.2019, Lone Norlander, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten, medlem af Børn og Unge Udvalget.

Enhedslisten foreslår at Børn og Unge igangsætter en undersøgelse af indeklimaet i vores daginstitutioner i kommunen. Vi skal have lavet en kortlægning af det aktuelle indeklima, med henblik på en proces for handling på de resultater, der viser sig af undersøgelsen.

”Undersøgelsens resultat er desværre ikke så overraskende for mig. For i mit mangeårige arbejde i forskellige daginstitutioner i Aarhus har jeg oplevet rigtigt dårligt indeklima de allerfleste steder. Der blev ikke gjort tilstrækkeligt for forbedring, de steder jeg var ansat, og det var især gamle bygninger og den dalende rengøring, der belastede indeklimaet,” siger Lone Norlander, der er medlem af Børn- og Ungeudvalget.

Det Økologiske Råd har lavet den nævnte meget omfattende undersøgelse, som for ganske nylig er blevet offentliggjort. Den viser, at der i alle de undersøgte daginstitutioner findes kemiske stoffer, som er forbudt i legetøj. Disse stoffer kan medføre nedsat fertilitet, tidlig pubertet og øget risiko for kræft. Ifølge undersøgelsen er den luft, børnene indånder, fuld af stoffer som kan forstyrre deres hormonbalance, sløve indlæringsevnen eller genere deres luftveje.

”I Enhedslisten er vi stærkt bekymrede over undersøgelsens resultater, med fund af kemiske stoffer fra legetøj og et generelt et dårligt indeklima med støj, fugt og støv. Det kan vi ikke byde vores børn og personale at opholde sig i. Vi vil derfor have undersøgt forholdene i kommunens daginstitutioner, således at vi kan handle på det, hvis der viser sig tilsvarende problemer i Aarhus,” siger Lone Norlander.

Forslaget er på dagsordenen på byrådsmødet d. 3.4. sag nr. 28

Omtale af forslaget i Lokalavisen i Aarhus