Rigtig integration opnås ikke med fattigdom og tvang

Enhedslisten beskyldes for, at vi ikke ønsker rigtig integration. Det skriver Almaz Mengesha, byrådsmedlem for Liberal Alliance d. 14.2. i JP-Aarhus, med den begrundelse, at vi udvandrede fra forhandlingerne om de udsatte boligområder i Aarhus. Men hun tager helt fejl. Vi ønsker rigtig integration, nemlig med respekt for almene boliger, beboere og demokrati. Ikke med fattigdom og tvang, som Liberal Alliance og andre politiske partier benytter sig af.

Debatindlæg, 11.3.2019, Lone Norlander og Keld Hvalsø, medlemmer af Aarhus Byråd for Enhedslisten.

Almaz Mengesha anklager Enhedslisten for at stigmatisere mennesker med handicap, fordi vi mener, at den såkaldte ”ghetto-aftale” er med til at begrænse deres mulighed for at bosætte sig i de boligområder, aftalen drejer sig om. Hun skriver, at rigtigt mange med handicap klarer sig på arbejdsmarkedet. Det er sandt. Men sammenlignet med andre grupper, og med vores ambitionsniveau, så er alt for få på arbejdsmarkedet.

Kun 36% af døve er tilknyttet arbejdsmarkedet, og kun 177 ud af 300 med bevægelseshandicap, tilknyttet arbejdsmarkedet, er i arbejde. Dertil kommer, at mennesker med udviklingshæmning og andre mentale lidelser stort set ikke er en del af det ordinære arbejdsmarked. Så selvom de er i skånejob eller anden støttet beskæftigelse, vil de alene på grund af manglende indtjening være afskåret fra boligerne i de såkaldte ghetto-områder.

Almaz Mengesha mener, at Enhedslistens udvandring fra forhandlingerne var orkestreret på forhånd, selvom de skulle bygge oven på eksisterende helhedsplaner. Men hurtigt tegnede der sig et flertal for, at området i Gellerup skulle være meget mindre, end det der gjaldt for helhedsplanen fra 2009. Dermed kunne der rives langt flere boliger ned. Derudover skulle beboerdemokratiet sættes ud af spil og genhusningspligten fjernes.

Med alt dette var der ingen grund til, at Enhedslisten skulle fortsætte forhandlingerne. At gøre mennesker boligløse og fjerne det lokale demokrati er ikke sociale indsatser, der gavner integration. Og hvornår blev det liberal politik at tvinge folk ud af deres bolig og forhindre de fattigste i fri bosætning i kommunen?

I Enhedslisten ønsker vi at løse sociale problemer, ved at skaffe beskæftigelse til dem uden arbejde og ved at skaffe hjælp og ydelser til dem, der ikke kan arbejde. Og så vil vi sikre så mange valgmuligheder som muligt, også til de fattigste.

Almaz, du er optaget af, at børn i udsatte boligområder skal have samme muligheder som andre børn. Og ja, det skal de da. Men den største begrænsning, for mange af disse børn, er de lave fattigdomsydelser, som regeringen har indført og nu vil beskære yderligere. De medfører fattigdom, som meget negativt vil præge disse børn på livstid. Så hvis du virkelig vil disse børn det godt Almaz, så sørg for at regeringen, som dit parti er med i, afskaffer disse lave ydelser.

Debatindlægget i JP-Aarhus