Trafiklys med stærk signalværdi – debat om ligestilling

Debatten om kønsneutrale trafiklys ramte i denne uge medierne og fik alle til at have en mening om lyssignaler. For mig handler det om andet end lyskryds, hvilket køn det signalerer, eller hvad vi individuelt ser, når vi står og venter på at gå over et fodgængerfelt.

Kommentar bragt i Berlingske Tidende, 8.3.2019, Lone Norlander, Enhedslisten, forkvinde for ligestillings- og mangfoldighedsudvalget i Aarhus byråd

Vi omgiver os med mange kønsstereotyper i det offentlige rum, og vi har som politikere en opgave i at påpege det og være med til at pege på ændringer, der kan løses inden for de økonomiske rammer, som er til rådighed, når der sker udskiftninger og nyetableringer.

Jeg mener, at uanset hvor lille en del denne debat har i det store ligestillingsbillede, kan det give god mening at være opmærksom på, om vi kan finde mere spændende og tidssvarende piktogrammer, når vi fremadrettet moderniserer vores lyssignaler og andre offentlige ting i vores byrum.

Vi ved, at alt det, der omgiver os, er med til at forme vores bevidsthed og holdninger. Er dette så den vigtigste sag i ligestillingsøjemed? Nej, det er det ikke, men tankevækkende er det, at det kommer til at fylde mere end lønforskelle mellem kønnene, hate crimes i nattelivet og kvinder i bestyrelser.

Mit håb med denne debat er, at vi får sat gang i en mere grundlæggende debat om ligestilling – ikke kun mellem køn, men om reel respekt for de mange forskelligheder, som vi repræsenterer i vores samfund, og vores håndtering af disse forskelle. Her har trafiklysene en stærk signalværdi.

Kommentaren i Berlingske Tidende