Bekymrende rapport om småbørns indeklima kræver handling

Indeklimaet for de aarhusianske skolebørn er sat på dagsordenen med en indeklima-strategi. Det er godt. Og det er  tiltrængt. Men det er ikke nok. En undersøgelse viser, at indeklimaet i daginstitutionerne er dårligt og skadeligt. Så Enhedslisten vil stille forslag i Aarhus Byråd om en undersøgelse af dette. Og når resultaterne foreligger, skal der skrides til handling.

Pressemeddelelse, 8.3.2019, Lone Norlander, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten.

Vi mangler en børnemiljø-lovgivning, der sikrer børn de helt nødvendige rettigheder for deres ophold i skoler og daginstitutioner. Det må vi appellere til Folketinget om at gøre noget ved. Men der er al mulig grund til ikke at sidde og vente på, at det sker. Her i Aarhus må vi selv handle, for en ny undersøgelse viser, at der er hormonforstyrrende stoffer og flere andre skadelige forhold i daginstitutionerne.

”Undersøgelsens resultat kommer desværre ikke bag på mig. Jeg har selv i mange år arbejdet indenfor daginstitutions-området, og der var rigtigt dårligt indeklima de allerfleste steder. Men der er ikke handlet på det, og det er dybt bekymrende, ” siger Lone Norlander, medlem af Børn- og Ungeudvalget.

Undersøgelsen af indeklimaet i danske daginstitutioner, refereret i Politiken, er den mest omfattende, der er lavet. Bag undersøgelsen står Det Økologiske Råd, som blandt andet har målt på luft, støv, støj, fugt og røg i 20 vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner af mange forskellige størrelser.

I alle 20 daginstitutioner er der fundet kemiske stoffer, som er forbudt i legetøj. Disse stoffer kan medføre nedsat fertilitet, tidlig pubertet og øget risiko for kræft. Børnenes indeklima er ifølge undersøgelsen sådan, at den luft, de indånder, er fuld af stoffer, som kan forstyrre deres hormonbalance, sløve indlæringsevnen eller genere deres luftveje.

”I Enhedslisten er vi stærkt bekymrede over dette. Så vi vil stille forslag om at få undersøgt indeklimaet i de aarhusianske daginstitutioner. Vi skal have kortlagt, hvordan det står til. Og når vi så har resultatet, skal vi handle på det, således at aarhusianske børn ikke risikerer hormonforstyrrelse, luftvejsgener eller nedsat indlæringsevne. Det bliver vi simpelthen nødt til,” siger Lone Norlander.

Omtale af rapporten i Politiken