Lad kommunen og ikke de kriminelle styre hashsalget i Aarhus

Hash er skadeligt og de kriminelle tjener enorme summer på salget. Samtidig fører kampen om hashmarkedet til gentagne voldelige opgør i mange dele af Aarhus. Derfor foreslår Enhedslisten, SF og Alternativet, at Aarhus Kommune søger et frikommuneforsøg, hvor hashsalg til voksne legaliseres i en forsøgsperiode.

Byrådsforslag, 27.2.2019, stillet af Keld Hvalsø (EL), Liv Gro Jensen (AL) og Thomas Medom (SF)

I Aarhus har vi enorme problemer med den omfattende hashhandel, og det skaber utryghed i de områder, hvor hashhandlen foregår. Det forsøg, vi foreslår, omhandler autoriserede salgssteder, hvor hash til eget forbrug er lovligt at købe. Eksperter på området skal involveres i tilrettelæggelsen af ordningen, så forsøget bliver gennemført på baggrund af faglig ekspertise. Parallelt skal behandlings- og afvænningstilbud styrkes.

Forsøget skal være med til at gøre os klogere på effekterne ved legalisering af hash. Ambitionen er at ramme de bander, der lukrerer på hashhandlen og stoppe de voldelige konflikter, som følger med kombinationen af hash og bander. Forsøget har desuden som målsætning at forebygge hashmisbrug og reducere antallet af misbrugere. Det skal sikres ved, at råd og vejledning fra sundhedsfaglige medarbejdere samt behandlings- og afvænningstilbud.

Det er vigtigt for os at understrege, at hvis forsøget ikke medvirker til at opfylde disse målsætninger, så skal det lukkes ned igen.

Motivation:

Flere lande og stater i USA legaliserer i øjeblikket produktion og salg af hash, eller rettere cannabis, som er den fælles betegnelse for de forskellige stoffer, hash, marihuana og pot, der kommer fra hampplanten. Baggrunden for legaliseringen er en erkendelse af at et forbud er en blindgyde. Så længe, så mange på trods af et forbud har så meget lyst til at ryge hash, at de vil opsøge et illegalt marked, er der også et marked for at sælge det. Den erkendelse har det kriminelle miljø for længst taget til sig som en givtig indtjeningskilde og en mulighed for også at introducere farligere stoffer end hash for de nysgerrige købere.

Vi bør følge trop, og første skridt i Danmark kan udmærket være en forsøgsordning med legalisering af hash i Aarhus.Vi tror på, at vi som et moderne samfund på samme måde som med øl, vin og spiritus, er i stand til at håndtere legalisering og salg af hash under kontrollerede forhold.

Vi ved, at 41,5 procent af de 16-44-årige i Danmark har prøvet hash eller marihuana, og ni procent har ifølge Sundhedsstyrelsen indtaget stoffet inden for det seneste år. Stoffet er overalt, og det er nemt at skaffe, selvom det er illegalt. Også i Aarhus. Det er det, vi må forholde os til. Vi må se i øjnene at forbuddet mod cannabis har spillet fallit.

En legalisering handler ikke om, hvorvidt hash er skadeligt eller ej. Det ved vi, at det er – særligt for meget unge og psykisk sårbare mennesker. I dag overlader vi køberne, altså også de, der har det rigtig svært og befinder sig i et decideret misbrug, til de kriminelle. Ved at etablere kommunale salgssteder a la det svenske ”Systembolaget”, vil vi også få kontakt med den gruppe, som er på vej ud i et decideret misbrugsproblem, og på et tidligt tidspunkt være i stand til at række dem en hjælpende hånd.

Med en legalisering skal vi have styr på, hvor hashen kommer fra og satse på lokal dykning og produktion. Der er allerede østjyske producenter på banen med hensyn til at producere medicinsk cannabis efter at det fire-årige forsøg i Danmark med medicinsk cannabis startede 1. januar 2018. Møllerup Gods på Djursland har etableret selskabet Danish Cannabis og er ifølge Aarhus Stiftstidende gået sammen med verdens største producent af medicinsk cannabis, Canopy Growth fra Canada.

Produktion og salg skal ske under skarpe restriktioner, på samme måde som der i dag produceres medicin. Hvis kommunerne eller staten selv producerede og solgte hashen, ville man få et kontrolleret produkt, og dermed få en langt bedre kvalitetssikring. Dette vil medføre langt bedre gennemsigtighed med, hvad man som cannabisbruger køber, og vi kan således mindske tendensen til, at hashen bliver stærkere og stærkere, og undgå, at flere ufrivilligt ryger hash med et højt THC-indhold, der giver større risiko for psykoser.

Ud over at sikre forbrugerne, er formålet med legalisering af hash så afgjort også at fjerne en del af de kriminelle banders finansielle underlag. I dag er banderne parate til at trække våben og skyde i gaderne for at få magt over hashmarkedet.

Og ja, der er mange penge i hashsalg. Ved legalisering af hashsalget kan vi kanalisere en stor del af den illegale økonomi over i kommunekassen, og bruge dem til at udbygge afvænningstilbud, og forbyggende tiltag som oplysning om hashens skadelige virkninger samt mere målrettet forebyggende arbejde i miljøer med sårbare unge. I stedet for at banderne bruger fortjenesten til køb af nye våben, som skaber utryghed for os alle.

En lang række steder i verden er man de seneste år nået til den konklusion, at forbud mod hash har spillet fallit. Det er på tide, at vi også i Danmark og Aarhus ændrer politik.

Omtale i TV2 Østjylland

Omtale i Århus Stiftstidende

Omtale i JP-Aarhus

Omtale i Lokalavisen Aarhus