Omtanke skal forhindre at bymiljøer smadres

Spekulanter og bygherrer forandrer Aarhus fra Smilets By til liv- og hjerteløs betonjungle, hvor ethvert lille byhus risikerer dødsdom. Beboere klager og raser, mens et flertal i byrådet er garant for fatal fortætning, som spolerer gamle bykvarterer. Enhedslisten er ofte de eneste, der taler beboernes sag og kæmper for at bevare et Aarhus med mangfoldighed og bynatur.

Debatindlæg, 26.2.2019, Keld Hvalsø, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten, formand for Teknisk Udvalg

De senere år er mange små huse og attraktive bymiljøer i Aarhus blevet tilladt smadret, til fordel for alt for store og anmassende byggerier. Og det fortsætter i et stadig højere tempo, fremgår det af den glimrende artikelserie, Stiften for tiden bringer.

Når små byhuse dødsdømmes til fordel for nye mastodonter, henvises der altid til Kommuneplanens ord om fortætning, og den store tilflytning til Aarhus gives som begrundelse.

Men Kommuneplanen omtaler altså ikke fortætning som et gummistempel, der helt uden omtanke kan begrunde et ja til ethvert ønske om en ny lejligheds-silo.  Tværtimod. Planen har et afsnit om bevaringsværdige kulturmiljøer. De fleste ligger indenfor Ringgaden, hvor der samtidig kan tjenes flest penge på at bygge stort. I Kommuneplanen understreges det flere gange, hvor vigtigt det er at bevare de værdifulde kulturmiljøer for at bringe historien om Aarhus med videre i byens forandring. Det udtrykkes helt kort således: ”Kulturmiljøer skal behandles med omtanke”.

Kommuneplanen angiver nogle vækst-akser, hvor der kan bygges og fortættes. Det er på Aarhus Ø, og så er det fra Ringgaden udad flere indfaldsveje langs nuværende og kommende letbanespor. Men især indenfor Ringgaden skal fortætning ske med stor omtanke, hvilket Kommuneplanen meget præcist formulerer således: ”Planlægning skal sikre, at arealressourcerne udnyttes bedst muligt og samtidig bidrager med både nye grønne områder og et godt byliv.”

Så ved næste byomdannelse bør hvert enkelt byrådsmedlem stille sig selv spørgsmålet: Bidrager vi nu med nye grønne områder og et godt byliv?

Kigger vi på de fleste af de midtby-projekter, som et flertal i byrådet har sagt god for siden Kommuneplan 2017 blev vedtaget, er svaret desværre et nej. Der er godt nok kommet flere boliger, men samtidig er der blevet mindre grønt og mindre plads til byliv mellem husene.

Enhedslisten har i årevis kritiseret den manglende omtanke, som til mange aarhusianeres skræk og rædsel ødelægger vores by skridt for skridt, blot for at tilgodese de folk, der tjener mange penge på at opføre nye mastodont-huse. Vi efterlyser omtanke fra hele byrådet!

Se debatindlægget i Århus Stiftstidende