Ja til billige boliger og bevarelse af byhuse

Den 2.2.2019 skriver Filip Steffensen, formand for Liberal Alliances Ungdom, at Enhedslisten siger nej til nedrivning af Langelandsgade 106, til fordel for et stort etagebyggeri, der kan rumme flere boliger. Og derfor skulle det være indlysende, at Enhedslisten ikke går ind for billigere boliger, men blot ønsker at bevare gamle hensygnende villaer fra en svunden tid.

Debatindlæg, 5.2.2019, Keld Hvalsø, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten, formand for Teknisk Udvalg. Svar på debatindlæg i Århus Stiftstidende fra Filip Steffensen.

Lad mig starte med at give FS ret, vi ønsker at bevare, bevaringsværdige villaer, der er med til at fastholde kulturmiljøer i Århus. Det gælder denne villa og det gælder en række andre villaer. Kommunen har udpeget særlige områder i byen til at være kulturmiljøer og vi har et kulturmiljøråd, der består af eksperter med forskellige kompetencer, der skal rådgive byrådet i, hvordan vi kan bevare og lave forandringer, samtidig med at vi fastholder kulturmiljøerne. De rådgivet byrådet også i denne sag, og Enhedslisten er enige med rådet.

Men ønsker Enhedslisten så ikke, at der bygges billige boliger i Århus? Spørger FS indirekte. Jo, det gør Enhedslisten, og derfor har vi også stillet forslag om udvidelse af kvoten for såvel almene familieboliger som for ungdomsboliger.

I den konkrete sag foreslog vi, at der kunne bygges etagebyggeri dér hvor der er parkeringsplads for Klostervangens beboere. Arealet ligger vel et par hundrede meter fra det foreslåede byggeri. Uden stor gene for nogen, og uden at fjerne haver eller bynatur kunne man opføre et større antal boligkvm og evt. give tilladelse til, at der i officerskvarteret kunne fortættes mere nænsomt, f.eks. som beboere har foreslået, med byhuse på de steder, hvor der er garager i dag.

På den måde kan kulturmiljøer bevares, uden begrænsninger i bynaturen.

Debatindlægget i Århus Stiftstidende