Solidaritet med de offentlige ansatte!

Udtalelse fra Enhedslisten Århus

Enhedslisten Århus støtter de offentligt ansattes krav om bedre løn- og arbejdsforhold. De seneste årtier er den offentlige sektor blevet stadig mere udhulet af nedskæringer og besparelser på alle områder. Lærere, pædagoger, sundhedspersonale og mange andre af velfærdens helte må løbe hurtigere for stadig mindre i løn, samtidig med at vores arbejdsforhold forringes.

Fuld støtte til forældres krav om bedre normeringer

Enhedslisten støtter fuldt ud kravene og ønskerne fra den gruppe forældre i Aarhus, der torsdag holdt deres børn hjemme i protest mod utilstrækkelige normeringer i daginstitutionerne. Enhedslisten har i årevis kæmpet for at få bedre normeringer i de aarhusianske daginstitutioner, hvilket desværre kun i et begrænset omfang er lykkedes.