Lone Norlander

Plejehjemmene skal have bedre bemanding om natten

Enhedslisten ønsker en udvidelse af personalet på plejehjemmene i Aarhus, især flere fastansatte om natten, da det vil forbedre beboernes og de ansattes livs- og arbejdsvilkår væsentligt. Derfor stiller vi forslag til budgetforhandlingerne om bedre bemanding på plejehjemmene om natten.

Debatindlæg, 17.9.2018, Lone Norlander, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten.

Sundhed- og Omsorg oplyser, at en plejehjemsbeboer, der har brug for hjælp om natten, typisk skal tilkalde personalet, der ikke altid har mulighed for at hjælpe med det samme. ”Sikring af yderligere personale om natten vil derfor give beboerne en større følelse af tryghed,” skriver Sundhed- og Omsorg.

Bemandingen om natten i Aarhus er pr. plejehjem i gennemsnit 0,56 nattevagt under gennemsnittet i hele landet. Det kan vi ikke være bekendt overfor vores ældre medborgere.

Beboerne på plejehjemmene i Aarhus er ifølge Sundhed og Omsorg ”blandt de allersvageste i kommunen”. De vil få øget tryghed, ved at der er flere til at være omkring dem i urolige og plejekrævende stunder om natten. Det vil kunne mindske antallet af beboere, der bliver pseudo-demente.

Nattevagterne på plejehjemmene er ofte alene på arbejde. Dog får nogle af dem ind i mellem hjælp af en ”flyvende nattevagt”. Sundhed og Omsorg vurderer, at det er en god idé at opnormere på plejehjemmene om natten, men fremhæver samtidig, at der faktisk er behov for mere personale hele døgnet, også i de perioder, hvor der er størst aktivitet.

Skal natbemandingen på plejehjemmene i Aarhus bare op på landsgennemsnittet, vil det koste 28,7 mio. kr. om året. Det er en del penge, og måske når vi ikke hele vejen ved årets budgetforhandlinger. Men noget skal der gøres, for at sikre større tryghed for beboerne og bedre arbejdsvilkår for personalet.

Enhedslisten har foreslået en bemanding på 2½ ansat pr. plejehjem om natten. Det er et mål, vi har sat os. Vi regner med, at de øvrige politikere i byrådet har så meget respekt for vores ældre medborgere, samt det personale der tager sig af dem, at vi kan tage det første store skridt ved årets budgetforhandlinger.

Debatindlægget i Århus Stiftstidende