Fornuftigt at droppe ny skolestruktur

Forslaget til ny skolestruktur i Aarhus bliver nu droppet af børn- og unge rådmanden. Det er fornuftigt. Forslaget var på mange måder problematisk, ikke mindst fordi det især var lavet for at spare penge. Men forløbet undrer, og der er stadig en del problemer, der kræver løsning.

Pressemeddelelse, 29.8.2018, Lone Norlander, byrådsmedlem for Enhedslisten i Aarhus

Enhedslisten mener, at folkeskolen er en meget vigtig grundpille i vores samfund, og i Aarhus Byråd har vi i mange år arbejdet for at styrke denne samt forbedre lærernes arbejdsvilkår. Vi har med stor skepsis set udspillet om en ny skolestruktur, da forslaget reelt ville afskaffe den lokale skole. Dette har en lang række forældre protesteret imod, hvilket vi har stor forståelse for.

« Vi synes, det er afgørende vigtigt med den nære skole, hvor forældre, børn og personale kan have et godt, frugtbart og tillidsfuldt samarbejde om børnenes skolegang. Så vi har stor forståelse for de mange protester, » siger Lone Norlander, medlem af Børn- og Ungeudvalget.

Man må undre sig over det særegne forløb mht. forslaget om ny skolestruktur. Det blev af embedsmænd og børn- og ungerådmanden præsenteret som et led i en spareplan, men samtidig som en plan, der på længere sigt skulle være rigtig god for folkeskolen i Aarhus. Efter en uges protester fra forældre, vælger rådmanden så pludselig at skrotte den stort anlagte plan. Fint. Men hvad så ?

I Enhedslisten har vi foreslået en lille skattestigning, der kan træde stedet for de alvorlige besparelser på den aarhusianske velfærd, der nu tårner sig op. Det holder vi fast ved.

« Vi er bekymrede for, at fokus nu er på struktur, og at man så får smuglet tidlig skolestart ind ad bagvejen. Vi er også nervøse for, at der så bliver skåret i personalet i daginstitutioerne, hvor vi vil have stop for projekter. Og så er der de « to-sprogede » børn, som vi ikke længere vil se på bliver busset rundt i kommunen, » siger Lone Norlander.

Under forhandlingerne om den aarhusianske « ghetto-plan » foreslog Enhedslisten, at der bygges en ny skole i Gellerup-området, i forbindelse med områdets udvikling. Som det har vist sig, vil forældre kæmpe med næb og klør for deres lokale skole. Det gælder også i et område som Gellerup. Men vores forslag om en skole dér, blev afvist i forhandlingerne.