Borgmesteren er mindre social og demokratisk end Løkke

Borgmester Jacob Bundsgaard og flertallet i Magistraten i Aarhus har på magistratsmødet i går (20.8.) besluttet et høringssvar om regeringens udkast til ghettolov-plan. – Enhedslisten er modstander af høringssvaret.

Pressemeddelelse, 21.8.2018, Keld Hvalsø, byrådsmedlem for Enhedslisten i Aarhus

Borgmesteren ønsker at beskære beboerdemokratiet endnu mere end Løkke-regeringen foreslår i lovudkastet. Borgmesteren er i udtalelsen mindre social og mindre demokratisk end Lars Løkke.

”For os i Enhedslisten er det helt uforståeligt, at både SF og Radikale sammen med borgmesteren vil nedkæmpe beboerdemokratiet mere end selv Lars Løkke foreslår. Det vil vi selvfølgelig ikke være med til, og vi forstår ikke, at de andre partier vil det,” siger Keld Hvalsø.

I høringssvaret ønsker borgmesteren og flertallet i Magistraten, at lovgivningen strammes mere, end der er lagt op til i lovudkastet. Man vil have loven strammet så meget, at kommunen kan påbyde boligorganisationerne, at de skal rive boliger ned, udenom beboerdemokratiet.

Dette ønskes, for at den aarhusianske ”ghetto-plan” kan føres ud i livet, sådan som et flertal i byrådet har aftalt. Kun Enhedslisten er i byrådet imod denne plan.

“En bygning vi vælter” er åbenbart borgmesterens nye slagsang. Dette gælder ikke kun de fysiske bygninger, med forslaget om at nedrive 1000 familieboliger i Aarhus Vest. Men det gælder også de beboerdemokratiske organisationer, som er en del af arbejderbevægelsens historie. Det er både tragisk og tankevækkende.

Den aarhusianske ”ghetto-plan” er på byrådets dagsorden onsdag d. 22.8.