Lone Norlander

Friskolers mangfoldighed skal respekteres

Det er vigtigt at respektere den mangfoldighed, der er i undervisningen på landets friskoler, mener Enhedslisten i Aarhus Byråd. Sagen om Lykkeskolen i Aarhus Vest har sat fokus på dette. Ministeriet har varslet, at det offentlige tilskud til skolen trækkes tilbage, mens lærere og ansatte har svaret, at de ikke genkender mediebilledet og dele af ministeriets rapport.

Pressemeddelelses, 8.6.2018, Lone Norlander, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten.

I følge loven skal friskolers undervisning stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Skolerne skal forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Samtidig kan friskolerne, ifølge loven, give undervisning, der stemmer med skolernes egen overbevisning og tilrettelægge undervisningen i overensstemmelse med denne overbevisning.

”Den del af loven garanterer jo den mangfoldighed, som betyder, at vi i Danmark har mange temmelig forskellige friskoler. Og det skal respekteres,” siger Lone Norlander, Enhedslisten, medlem af Aarhus Byråd samt Børn- og Ungeudvalget.

Hvis Lykkeskolen virkelig har overtrådt loven så alvorligt, at et mistet tilskud er velbegrundet, så er dette selvfølgelig på sin plads. Men lærernes og de ansattes udtalelser modsiger dette.

”Man skal altså huske på, at Lykkeskolen har ret til at give undervisning, der stemmet med skolens egen overbevisning. Det gælder også for friskoler, der f.eks. fokuserer på musik, på idræt eller på hvad som helst andet. Sådan er loven, og det skal respekteres” siger Lone Norlander.

Det fremgår, at Undervisningsministeriet vil meddele sin endelige afgørelse d. 21. juni.

”Indtil den endelige afgørelse er truffet, er det respektløs og utidig indblanding, når man som Børn- og Unge rådmanden i Aarhus allerede nu har travlt med at nedgøre Lykkeskolen, som kan påvise gode resultater og som rigtigt mange børn og forældre i lokalområdet er glade for,” siger Lone Norlander.