Letbanen

Letbanen skal standse ved Den Permanente

Et stoppested for Letbanen ved Den Permanente Badeanstalt i Risskov bør genetableres. Det vil mærkbart gavne tilgængeligheden til det populære rekreative område og mindske biltrafikken gennem midtbyen. Enhedslisten og Alternativet foreslår et letbane-stop ved Den Permanente.

Pressemeddelelse, 17.5.2018, Keld Hvalsø, Enhedslisten og Liv Gro Jensen, Alternativet – Aarhus Byråd.

Der har tidligere i flere perioder været togstop ved Den Permanente. I 1878 startede sommer-kørsel med ”Skovtog” fra Østbanegården til Sjette Frederiks Kro, som dengang hed Salonen. I 1933 åbnede kommunen Den Permanente Badeanstalt – en folkelig succes.

I 1990’erne etablerede DSB et nærbane-stop ved Den Permanente. Det blev så stor en succes, at man lukkede det igen. Begrundelsen var, at de tunge tog var for længe om at stoppe og accelerere igen, og at det tog for lang tid med de mange passagerer, der skulle af og på. Hurtighed mellem Aarhus Midtby og de nordøstlige forstæder og kommuner blev vægtet højere end let adgang til et rekreativt område.

Anderledes er det med de nye el-drevne letbanetog, der kan stoppe og accelerere så hurtigt, at et stop ikke tager ret lang tid.

”Perronen til et stop ved Den Permanente er der jo allerede, med trappe og med rampe til handicaptransport. Der mangler blot signal- og billetteringsanlæg og lidt buskrydning, så det vil ikke koste alverden at genetablere,” siger Liv Gro Jensen, medlem af Aarhus Byråd for Alternativet.

Aarhus Kommune planlægger et stort ”tilgængelighedsprojekt” i form af ”Den Blå Rambla” fra lystbådehavnen til Den Permanente Badeanstalt med ramper for handicappede.

”Med et letbane-stop ved Den Permanente bliver tilgængeligheden mærkbart bedre. Folk fra midtbyen, fra sydlige og nordlige forstæder og omliggende kommuner kan så bruge badeanstalten, stranden og skoven uden at bidrage til gennemkørende biltrafik i midtbyen og parkeringskaos på Salonvejen. Så der er mange fordele,” siger Keld Hvalsø, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten.