Vores mod til rummelighed kommer på prøve

Vi har i Aarhus den fineste regnbue, på toppen af Aros, som vi med rette er stolte af. Fra regnbuen ses byen i en mangfoldighed af farver, et glimrende billede på opgaven for byrådets Udvalg for ligestilling og mangfoldighed, som jeg nu er forkvinde for. Det nye kommissorium for udvalgets arbejde kan beskrives meget kort: Vores mod til rummelighed kommer på prøve.

Kronik, 10.5.2018, Lone Norlander, Enhedslisten, forkvinde for Udvalget for mangfoldighed og ligestilling, Aarhus Byråd

Som aarhusianere elsker vi at blive begejstrede over vores by. Fra Aros-regnbuen overraskes og forundres vi over de mange forskellig farver og nuancer som Aarhus tager sig ud i. Kan byen virkelig se sådan ud ?

Ja, vi kan mange fantastiske og spændende ting i Aarhus.

Som forkvinde har jeg et samlet udvalg bag mig, med det nye kommissorium for arbejdet i Udvalget for ligestilling og mangfoldighed for de næste to år. Det er glædeligt. Vi er enige om, at de to områder, vi vil fokusere på, vil give rigtig god mening at arbejde med. Og det er der heldigvis også et bredt flertal for i byrådet.

Både debat og handling

Vi er i udvalget enige om at være både realistiske og arbejdsomme. Derfor er arbejdet delt op i to forskellige indsatser. Der er en debatskabende del og en handlingsdel.

Indenfor den debatskabende del vil vi aktivt være med til at skabe debat i bysamfundet på forskellig vis. Vi vil tage aktuelle problemstillinger op, der omhandler indsatsen for vores ligestillings- og mangfoldigheds-udvalg. Der er brug for mere synlighed, og der er brug for bæredygtige platforme, således at vi i fællesskab med byens befolkning kan få drøftet de mest påtrængende emner. Det er emner som seksual-orientering, ensomhed, sundhed, sikker sex, ny i byen, religion, plads til alle, og de sårbare grupper vi har et stigende antal af.

Vi skal også handle, og her har vi etablering af et LGBT hus som vores konkrete opgave. Ja, vi ønsker at være medspillere i etableringen af et fælles hus i midtbyen for vores  LGBT indbyggere.

Her kommer vores mod til rummelighed på prøve!

Brug for bred opbakning

I udvalget synes vi, det er afgørende, at der kan samarbejdes bredt. Der er brug for bred opbakning til vores arbejde, således at vi kan komme i mål og lykkes med at gøre Aarhus til en god by for alle.

Der er i Aarhus op mod 25 Foreninger, der på frivillig basis arbejder for at fremme vores målsætning om en mangfoldig by for alle. Foreningerne er klar til et samarbejde om opgaven. Det er vi rigtigt glade for, og det inspirerer os til at skærpe indsatsen og holde humøret højt.

Vi vil sætte handling bag alle de flotte ord og hensigtserklæringer. For vi har ikke råd til at lade være, hverken menneskeligt eller økonomisk. Vi vil fremover stå for en tydelig og synlig markering, efter at et stort flertal i byrådet har bakket op om det nye kommissorium for udvalgets arbejde.

Vi kan altså noget særligt her i Aarhus, noget vi kan være stolte af, både os aarhusianere og vores mange besøgende. Så når vi går rundt oppe i regnbuen, ved vi, at den mangfoldighed, vi ser foran os, også viser sig i respekt og anerkendelse for hudfarve, seksuel orienteing og handicap.

Ud på ukendt farvand

I udvalget håber vi på et bredt samarbejde med Magistraten for Børn og Unge og med Magistraten for Sundhed og Omsorg. Vi håber på et godt samarbejde om den vigtige opgave, at føle sig som, og at være, en del af fællesskabet i Aarhus.

Jeg har selv bevæget mig ud på ukendt farvand med dette nye kommissorium for udvalget. Men jeg er allerede blevet beriget og en del klogere. Jeg håber, at det samme vil blive tilfældet for resten af byrådet.

Med vores nye arbejdsopgaver revitaliserer vi udvalget forud for de næste to års arbejde. Vi politikere er desuden meget glade for, at vi nu får tre repræsentanter for bysamfundet som medspillere i udvalget. Jeg ser virkelig frem til arbejdet og realiseringen af vores to mål for de næste to år.

Kronikken i Århus Stiftstidende (nyt vindue)