Vi vil ikke fylde hullet med fyrede medarbejdere

Velfærden i Aarhus trues af den kollapsede udlignings-reform, og Enhedslisten er med i forhandlingerne om fylde hullet i kommunekassen på en kvart milliard kr. Vi foreslår minimale skattestigninger, hvilket aarhusianerne bakker op om. For vi vil ikke skære i velfærden, og vi vil ikke ”fylde hullet” med fyrede medarbejdere.

Pressemeddelelse, 8.5.2018, Keld Hvalsø, byrådsmedlem i Aarhus for Enhedslisten

Med udlignings-reform sammenbruddet mangler Aarhus Kommune penge i kassen. 241 mio. kr. i 2019, og 273 mio. kr. i 2010. Som forligspartner om budgettet for 2018 er Enhedslisten med i de igangværende forhandlingerne om at finde disse mange penge.

Borgmesteren foreslår et ”spare-og-effektiviserings-katalog” for 2019. Enhedslisten og SF foreslår stik modsat: Øgede indtægter, herunder en minimal stigning i indkomst- og/eller ejendomsskat, og at anlæg begrænses. På den måde kan vi undgå at skære i velfærden og fyre medarbejdere.

”Vi frygter for alvor, at der bliver politisk flertal for, at hullet i kommunekassen skal fyldes op, ved at alle afdelinger skal bidrage til et spare-og-effektiviseringskatalog. Enhedslisten ér og bliver modstander af at skære i velfærden. Vi vil fylde hullet i kommunekassen gennem indtægter, og vi deltager ikke i et nedskæringsforlig,” siger Keld Hvalsø, forhandler for Enhedslisten.

Noget af hullet kan i 2019 dækkes af afdelingernes store opsparing. Men uden flere indtægter skal der spares 107 mio. kr. Og i 2020 skal der spares 273 mio. kr. Besparelser i dette omfang vil fjerne et uhyggeligt stort antal medarbejdere fra ældreområdet, børneområdet, skolerne, handicapområdet og flere andre områder, der allerede nu er spændt hårdt for.

Fagbevægelsen i Aarhus har lavet en opinionsundersøgelse, der éntydigt viser, at aarhusianerne hellere vil betale lidt mere i skat end skære i velfærdsydelserne. Det bør børe indtryk på alle.

”Der er hårdt brug for, at fagbevægelse, bruger-organisationer, patient-foreninger og socialt indstillede aarhusianere kommer frem og gør en indsats for at overbevise de øvrige byrådspolitikere om, at nedskæringer er den helt gale vej at gå,” siger Keld Hvalsø.