Solidaritet med de offentlige ansatte!

Udtalelse fra Enhedslisten Århus

Solidaritet med de offentligt ansatte!

Enhedslisten Århus støtter de offentligt ansattes krav om bedre løn- og arbejdsforhold. De seneste årtier er den offentlige sektor blevet stadig mere udhulet af nedskæringer og besparelser på alle områder. Samtidig er lønudviklingen i det offentlige sakket bagud i forhold til i det private.

Lærere, pædagoger, sundhedspersonale og mange andre af velfærdens helte må løbe hurtigere for stadig mindre i løn, samtidig med at vores arbejdsforhold forringes. Enhedslisten mener, at de offentligt ansatte har krav på en fair løn og ordentlige forhold, til gavn for både brugere og ansatte.

De offentlige arbejdsgivere har med lockoutvarslet desværre valgt at optrappe konflikten omkring overenskomstforhandlingerne helt unødigt. De har nu indledt et frontalt angreb på de offentligt ansattes fagforeninger, og formålet er tydeligt at svække vores fælles organisationer, så vi i fremtiden står i en dårligere styrkeposition.

Ligesom ved lærerlockouten i 2013 lurer et regeringsindgreb til fordel for arbejdsgiverne i baggrunden. Det vil være helt uacceptabelt og bør mødes med de stærkest mulige protester.

Alle offentligt ansatte må derfor stå sammen om at forsvare vores vilkår og sammenhængskraften i den offentlige sektor. Og alle ansatte i den private sektor opfordres til at bakke op.

Angrebet på de offentligt ansatte skal ses i lyset af den generelle nedslidning af den offentlige sektor. De offentligt ansattes arbejde bidrager hver eneste dag til at få vores samfund til at hænge sammen. I Enhedslisten mener vi, at forringelsen af løn- og arbejdsforhold samt den generelle nedslidning af den offentlige sektor må stoppe nu.

Vi må ikke tillade, at en så vigtig sektor i vores samfund forfalder og at de ansatte nægtes rimelige løn- og arbejdsforhold. Vi opfordrer samtidigt de offentlige arbejdsgivere til at opgive det unødigt voldsomme lockoutvarsel og komme tilbage til forhandlingsbordet med en oprigtig hensigt om et fair resultat.

Enhedslisten Århus bakker aktivt op om lønmodtagersiden i forhandlingerne og vil stå til rådighed for fagforeningerne i de kommende uger og måneder. Vi opfordrer til aktivt at engagere både ansatte og brugere af velfærden til forsvar for rimelige løn- og arbejdsforhold og for vores fælles offentlige sektor.

Solidaritet er vores styrke!

Enhedslisten Århus.

For yderligere oplysninger – kontakt:
Asbjørn Steimle Pedersen,
mobil: 31 31 79 69,
mail: asbjorn.steimle.pedersen@gmail.com.