Mere åbenhed – efter Teknik- og Miljø skandalen

Åbenhed om habilitet og private økonomiske interesser er afgørende for tilliden til byrådets politikere. Skandalen i Teknik- og Miljø har åbenbaret, at der er brug for at stramme op omkring dette og indføre et kodeks for, hvordan byrådsmedlemmer håndterer bestemte sager. Det stiller Enhedslisten forslag om i byrådet.

Pressemeddelelse, 13.11.2017, Peter Hegner Bonfils, byrådsmedlem for Enhedslisten i Aarhus.

”Der har været flere episoder og sager, der har sået tvivl om byrådets og kommunens integritet og mindsket tilliden til byrådet. Det er meget alvorligt, for befolkningen skal kunne have tillid til, at de folkevalgte agerer åbent og redeligt i,” siger Peter Hegner Bonfils, byrådsmedlem for Enhedslisten i Aarhus.

Han peger på, at der særligt er to typer af sager, der har vakt befolkningens bekymring.

”Det drejer sig om byrådsmedlemmers habilitet i forhold til erhverv og økonomiske interesser. Og så handler det om hele sagskomplekset vedrørende skandalen i Teknik og Miljø,” siger han.

Enhedslistens forslag vil øge åbenheden om byrådsmedlemmernes interesser og derved øge tilliden. Dermed drages en politisk lære af skandalesagen.

”Ved læsning af den anden revisionsundersøgelse om sagen i Teknik- og Miljø, forekommer det alt for tilfældigt og uformelt, hvordan informationer blev håndteret og delt. Det samme gælder hvordan sagen blev håndteret, eller rettere sagt, hvordan byrådets og kommunens formelle magtorganer ikke håndterede sagen, Der er brug for klare retningslinjer,” siger Peter Hegner Bonfils.

Enhedslistens forslag:

Byrådsmedlemmer bør åbent opgive og stå ved deres erhverv og økonomiske sager, og dette bør fremgå af kommunens hjemmeside.

Der skal laves et kodeks for byrådsmedlemmers håndtering af viden, såsom i Teknik- og Miljø skandalen, samt procedurer for håndtering af særlige sager.

Sagen er på byrådets dagsorden på det kommende møde

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

− 4 = 1