Aktiv indsats mod mafia i Aarhus er påkrævet

Italiensk mafias indblanding i anlæg af letbanen i Aarhus kræver en skarp reaktion. Enhedslisten foreslår derfor byrådet, at der sættes aktivt ind mod organiseret kriminalitet, og at der desuden strammes op i forhold til sociale klausuler og social dumping.

Pressemeddelelse, 25.8.2017, Peter Hegner Bonfils, Byrådsmedlem for Enhedslisten i Aarhus

Som man har kunnet læse i flere medier, så har der tilsyneladende været mafia-virksomheder tilknyttet anlæggelsen af letbanens etape 1. Det ”tilsyneladende” er nu et faktum, efter at en dommer i Italien har kendt for ret, at et af firmaerne, der har arbejdet på letbanens etape 1, er mafia-forbundet.
”Der er al mulig grund til at tage truslen fra italiensk organiseret kriminalitet særdeles alvorlig. De senere år har de udbredt deres aktiviteter til flere og flere lande udenfor Italien. Det er vigtigt, at vi reagerer rettidigt,” siger Peter Hegner Bonfils, byrådsmedlem for Enhedslisten.

Enhedslisten forslår:
Byrådet må stå samlet i modstanden mod organiseret kriminalitet; tage problemet alvorligt og handle derpå. Kræver det lovændringer, så må der rettes henvendelse til Folketinget.
Der er behov for en opstramning i forhold til sociale klausuler og social dumping angående større anlægsprojekter, særligt letbanens etape 2 (på baggrund af foreløbige erfaringer fra etape 1 og desuden metroen, samt nye oplysninger som løbende kommer frem).

”Kampen mod organiseret kriminalitet er også kampen for ordnede forhold, herunder ordentlige overenskomstforhold. De to ting kan ikke adskilles,” siger Peter Hegner Bonfils.

Forslaget er på det kommende byrådsmøde