Diesel-dræberne skal ud af Aarhus midtby

Enhedslisten vil have diesel-dræberne i Aarhus midtby, busser og lastvogne, erstattet med el-busser og varetransport på cykler.

Transport i dieseldrevne busser og lastbiler er en dræber i Aarhus, især i midtbyen, hvor luften er forurenet af CO2 og NOx. Omkring 4.000 mennesker i Danmark dør hver år for tidligt på grund af luftforurening (x), og problemet er langt størst i de store bycentre som Aarhus midtby.

Pressemeddelelse 15.8.2017, Enhedslisten Aarhus Midtby

Udviklingen af el-teknologien, batterikapacitet og opladning under kørslen, er allerede langt fremme. I København har man sat el-busser ind på linje 3A. Det kan vi også gøre i Aarhus. Enhedslisten ønsker som en start, at alle diesel-busser, der kører indenfor Ringgaden, erstattes af el-busser. Og vi kan begynde med ruterne 3A og 4A. Ja, lad os komme i gang, inden flere dør.

I Aarhus midtby foregår 98 % af varetransporten med dieseldrevne vare- eller lastbiler. Det er kraftigt med til at øge luftforureningen. I stedet for kan store dele af transporten foregå på el-ladcykler, og der er allerede firmaer, der med glæde vil distribuere varer i midtbyen på cykel.

Der oprettes omladningsstationer i Aarhus ved Ring 2, hvor kommunen har arealer, der kan bruges. Fra disse stationer køres varerne ind til midtbyen på el-ladcykler og el-varevogne.

Enhedslisten vil:

Udskifte diesel-drevne busser med el-drevne, indenfor Ringgaden
Forbyde diesel-drevne varevogne i midtbyen fra 2018

Enhedslisten vil stille forslag om dette i Aarhus Byråd.

For at sætte fokus på afskaffelse af diesel-dræberne i Aarhus midtby holdes der:

“Kollektiv trafik-event” i Park Allé, Aarhus, torsdag d. 17. august kl. 14.30.

Arrangeres af Enhedslisten Aarhus Midtby. Pressen er velkommen.

Kontakt: Byrådsmedlem Peter Hegner Bonfils, tlf. 27 13 51 57

(x): Kilde: Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet, ifølge TV2 Nyhederne 16.5.2017