Konventionsbrud på spil i boykotforslag

En boykot af indkøb af varer fra ulovlige israelske bosættelser er en følge af Aarhus Kommunes indkøbspolitik, og der er konventionsbrud på spil. Derfor opretholder Enhedslisten forslaget, stillet sammen med SF og Radikale, også selvom der på lidt underlig vis lægges op til, at det afvises.

Pressemeddelelse, 17.6.2017, Jette Jensen, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten

Kommunens indkøbspolitik, vedtaget af byrådet, indeholder som noget afgørende, at leverandører og underleverandører skal overholde internationale konventioner tiltrådt af Danmark.

Danmark har tiltrådt og ratificeret den 4. Geneve konvention. Den omhandler beskyttelsen af civile i krigstid og under en fremmed magts besættelse. Konventionen udgør en del af retsgrundlaget for, at de israelske bosættelser er i strid med international lov.

Sammen med 16 andre EU-landes regeringer har den danske regering i 2014 besluttet, at man opfordrer sine borgere og virksomheder til ikke at handle med israelske eller andre selskaber, der arbejder på de besatte palæstinensiske områder. Denne opfordring blev fulgt op af en skarp fordømmelse af de ulovlige israelske bosættelser.

Et bredt flertal i Folketinget står således bag en mangeårig politik om, at Israel må indstille sin bosættelsespolitik, og at israelske bosættelser ikke gennem aftaler mellem Israel og EU eller danske offentlige eller private engagementer får legitimeret deres eksistens eller forbedrede økonomiske muligheder. Under henvisning hertil har Økonomi-og Indenrigsministeriet udtalt, at kommunerne ikke er afskåret fra i deres indkøbspolitik at fastsætte, at de ikke indkøber varer fra de besatte områder på Vestbredden.

FNs Sikkerhedsråd har i sin resolution 2334 fra 23.12.2016 henvist til den 4. Geneve Konvention. I resolutionen kritiseres Israels bosættelsespolitik i de besatte Palæstinensiske områder. Det gøres eksplicit med henvisning til overtrædelse af den 4. Geneve konvention, i følge hvilken Israel er at anse som en besættelsesmagt med dertil hørende forpligtelse i den humanitære folkeret.
I sikkerhedsrådets resolutionen opfordres alle lande til, i relevante forhold, at skelne mellem Israel og de af Israel besatte palæstinensiske områder. Altså også når det drejer sig om indkøb.

“Vi må helt nøgternt konstatere, at hvis kommunens indkøbspolitik skal følges, så kan vi ikke købe ind i strid med internationale konventioner, såsom 4. Geneve Konvention. Og indkøb fra Israelske bosættelser vil være i strid med denne konvention. Derfor fastholder vi selvfølgelig vores forslag, og håber naturligvis på, at resten af byrådet også vil bakke op om kommunens indkøbspolitik. Dette er så i øvrigt i samklang med bred politisk enighed i EU og bakkes op af FN”, siger Jette Jensen.

Forslaget er på det kommende byrådsmøde