Kommunens investeringer i bosættelser skal stoppes

I strid med Danmarks politik og med FN’s retningslinjer for erhvervsliv og menneskerettigheder har Aarhus Kommune investeret penge i virksomheder, der har aktiviteter i ulovlige israelske bosættelser i besatte palæstinensiske områder. Dette skal stoppes hurtigst muligt.

Pressemeddelelse, 16.1.2017, Jette Jensen, byrådsmedlem og medlem af Magistraten i Aarhus for Enhedslisten

At Aarhus Kommune har disse investeringer, fremgår af en rapport fra Danwatch, som netop er blevet offentliggjort.
“Den danske regering og 17 andre EU-lande har i utvetydige vendinger advaret alle danske borgere og virksomheder mod finansielle og økonomiske aktiviteter, der kan støtte ulovlige israelske bosættelser. Så kan det altså ikke nytte noget, at Aarhus Kommune gør investerer i sådanne aktiviteter. Det skal stoppes. Jo før, jo bedre”, siger Jette Jensen.
For mere end to år siden, i december 2014, stillede Enhedslisten, sammen med R og SF, forslag til byrådsbeslutning om boykot af varer fra ulovlige israelske bosættelser og selskaber, der arbejder i de besatte palæstinensiske områder. Forslaget har siden været til behandling i Borgmesterens Afdeling.
“Nu ser vi så til vores store overraskelse i rapporten fra Danwatch, at dette faktisk finder sted. Det er virkelig ubehageligt og en meget flov affære, at aarhusianske skatteborgeres penge er med til at støtte israelske ulovligheder i de besatte palæstinensiske områder,” siger Jette Jensen.
I rapporten fra Danwatch står der: “Israelske bosættelser i de besatte områder er ulovlige og fordriver palæstinenserne og fragmenterer deres hjemland. Bosættelserne krænker palæstinensernes rettigheder og udnytter deres naturressourcer”. Så det er altså ret alvorligt.
Aarhus Byråd diskuterede 23. november 2016 en indstilling om “ansvarlige investeringer”. Her blev foreslået en dialogbaseret tilgang til investeringer frem for forbud mod at investere i bestemte områder. Enhedslisten advarede mod en sådan tilgang. Ikke fordi partiet er imod dialog, men fordi kommunen har en særlig forpligtelse til at sikre, at de investeringer, kommunen foretager, er etisk forsvarlige og lever op til menneskerettigheder og Folkeretten.
“Nu ser vi, at der var en god grund til advarslen. For der er altså områder, vi som kommune bare ikke vil investere i”, siger Jette Jensen.

Rapporten kan ses på www.danwatch.dk

Jette Jensen har sendt en forespørgsel til borgmester Jacob Bundsgaard om disse investeringer fra Aarhus Kommune.