Aarhus skal være en god by og en by for alle

Det er mål, vi alle kunne blive enige om. Men hvis Aarhus skal være en god by for alle, så er det nødvendigt, at fællesskabet træder til, og løfter nogen af de mennesker, der i dag er længst bagefter. Der er brug for at mennesker, der af den ene eller anden årsag ikke er i stand til at klare sig selv på almindelige vilkår får en håndsrækning.

Budgettale i Aarhus Byråd, 15.9.2016, Maria Sloth, Enhedslistens budgetordfører

Der er lagt op til et skrabet budget i år. Ikke et nedskæringsbudget, men et budget, der mildt sagt ikke er prangende. Det kan vi sådan set godt leve med. Vi kan godt leve med, at vi kun skaber få forbedringer, hvis der kun er råd til få. Men der er faktisk råd til mere.
Derfor tager Enhedslisten en række indtægts og spareforslag med til forhandlingerne, så vi kommer til at bruge de fælles penge lidt bedre. Til gavn for alle, men særligt de, der ikke kan selv.
For vi har et alt for skævt samfund i Aarhus. Bevares, det er bedre end det er mange steder, men vi kan gøre det meget bedre!
Særligt mennesker med handikap, børn og arbejdsløse har brug for et løft.

I forhold til mennesker med handikap, er bunden mere end nået.

Og det er ligemeget om vi taler mennesker med fysisk handikap eller psykisk handikap. Vi ønsker at tilføre området 80 mio kr. årligt, for at rette op på de nedskæringer, der er gået mere end for vidt. Og så vil vi opprioritere bostøtten, så mennesker kan blive boende i deres egne hjem.
Det er på alle områder, der mangler penge til arbejdet med mennesker med handikap. Det er både børn, voksne og ældre.

Børnene har helt naturligt brug for en ekstra hånd. Det meste hjælp får de heldigvis af deres forældre, og det kommunale vil aldrig kunne erstatte mor eller far. Men langt de fleste børnefamilier er nødt til at overlade ansvaret for børnene i nogen timer om dagen, fordi de selv skal passe deres arbejde. I de timer er det vigtigt, vi gør, hvad vi kan for at give børnene en god og tryg start på livet. De skal have tid til at lege og lære både med deres jævnaldrende og med voksne. Det kræver, at der er voksne nok og at de voksne der er, er kompetente og kvalificerede til at løfte opgaven. Derfor vil vi gerne opnormere på hele børn og unge området – men vi indrømmer at det måske er for stor en mundfuld på en gang. Derfor tager vi i denne omgang forslaget om en opnormering på 0-2 års området med til forhandlingsbordet. Vi ved hvor uhyre vigtige de første to år er. Fx indhenter de fleste børn, der ikke har et alderssvarende sprog som 2-årige aldrig de jævnaldrende børn.
En opnormering på området vil gøre forældrene mere trygge ved at overlade deres børn til insitutionerne, børnene vil få et bedre børneliv og vi vil få lettere ved at opnå målene i børn og ungepolitikken om sunde, nysgerrige, robuste børn, der bliver så dygtige, de kan.

Arbejdsløse står ekstraordinært hårdt i det næste år med gennemførelsen af regeringens fattigdomsreformer. I disse dage går vi og holder vejret for at se, hvor stor den sociale katastrofe bliver. Vi har netop fået tal for, hvor mange familier, der rammes. Men hvor mange må flytte? både fra socialt netværk og infrastruktur, de har råd til at bruge for at søge arbejde?
Det er reformer, som vi ikke kan annullere i det kommunale. Men det er reformer, som vi får lov til at rydde op efter, når først konsekvenserne rammer. Og så er det ikke mindst mennesker, det handler om.
Derfor kan vi ligeså godt begynde nu i dag.
Vi skal sikre en bedre rådgivning af de ramte. Hvis man tør at kigge ud i virkeligheden og ikke kun gemmer sig bag rådhusets tykke mure, så er det jo helt tydeligt, at en gruppe ikke forstår, hvad der kommer til at ske og slet ikke har ideer til, hvad de skal gøre for at undgå sanktionerne eller hvordan de skal klare deres hverdag, når sanktionerne rammer.

Mobilitetsudfordringen er endnu ikke løst. Det er en dobbeltsidet udfordring, der både handler om at sikre mobilitet i byen, men også handler om at sænke både co2 udledningen og udledningen af skadelige partikler i byen. Derfor bliver vi nødt til at satse på mere cyklisme og offentlig transport. Et konkret eksempel er en cykelsti på Nørregade/Nørre Allé. Der er så stort behov, at en gruppe aktivister i foråret tegnede deres egen. Det så godt ud. Lad os få den for real.
Det er dog ikke det eneste sted, der er et behov. Klimaet har brug for, vi går foran, også når det er svært.
Og det vil endnu engang være et mål for Enhedslisten at få forbedringer på disse områder, som kommer alle til gavn, også bilister og folk, der ikke transporterer sig selv specielt langt. En ren luft er livsnødvendig, og vi bliver nødt til at prioritere den.

For Enhedslisten er ligestillingen også utrolig vigtig. Det er den fordi vi ved, der er en lang række negative konsekvenser ved at have et ulige samfund. Både for dem i bunden, dem i toppen og dem midt i mellem. Og fordi vi har brug for alle gode kræfter. Det skal være fuldt ud op til interesse og kompetence, hvor langt man når på arbejdsmarkedet, og hvor stort incitamentet er til fx at gå på deltid eller tage en ekstra måneds barsel. Sådan er det ikke i dag. Kvinder sakker fortsat bagud med lønudviklingen og det gør de også i Aarhus.
Og bare lige, så vi slipper for den vante sang om hvordan kvinderne bare skal tage sig sammen og bede om den lønforhøjelse – så har helt ny forskning netop bevist, at det gør de. De får bare ikke lønforhøjelserne, selvom de er ligeså kvalificerede som de mænd, der får den.
Ja, det har gammel forskning nu også vist, men bare lige for at lukke den med det samme.
Enhedslisten vil prioritere plads til at vi mindsker uligheden i lønninger. Både mellem mænd og kvinder, men også mellem højt og lavtlønnede.

Opnormeringen på 0-2 årsområdet vil i aller højeste grad også være mere lighedsskabende.
Vi ved, at hvis børn er bagefter sprogligt, når de fylder to år, så vil det følge dem resten af deres liv. Det sikrer dårligere muligheder for en gruppe af børn, når de bliver voksne.
At sikre bedre pleje og praktisk hjælp til mennesker med handikap har et åbentlyst lighedsperspektiv.
Det samme har det at arbejde med nogen af de aller fattigste, nemlig dem, der ikke kan få fodfæste på arbejdsmarkedet. Indsatser, der afhjælper den fattigdommen, de nu kastes ud i, gavner ikke kun de enkelte børn og voksne, der bor i husstanden. Det gavner også naboerne, i hvert fald i boligforeningerne, som bliver dem, der står tilbage med regningen, hvis familier ikke længere kan betale deres husleje. Da vi kan se at flest er truet i de i forvejen udsatte boligområder, vil reformen kun øge uligheden, både på familieplan, men også i forhold til de forskellige boligområder imellem.

Hvor vil vi så finde de ekstra penge?
Vi vil hæve gebyret for byggesagsbehandlinger. Det vil vi ikke for at straffe bygherrer – tvært imod. Vi vil hæve det, så vi kan få nedbragt ventetiden til stor gavn for både bygherre, men også for de mennesker, der bor i området. Ventetiden gavner ingen, men skader selvfølgelig i særdeleshed bygherren, og derfor synes vi også det er okay, at han eller hun betaler en lille smule ekstra og dermed kan få startet byggeriet og undgå tab på grund af ventetid.

Vi vil genindføre stilladsafgiften.
Vi mener faktisk godt man kan se en forskel fra før den blev afskaffet og til nu. Det er hverken kønt eller særlig rart at gå rundt mellem store stilladser, heller ikke for turister. Og hvis den her afgift kan være med til at sørge for at stilladserne forsvinder lidt hurtigere, end de gør i dag, så er det godt for alle byens borgere – ikke mindst mennesker med handikap.
Vi foreslår at indføre en turismeafgift. Det er en afgift, flere andre store byer i verden har. En lille afgift, på fx 5 kroner pr hotelovernatning.
Det har man råd til, hvis man har råd til at betale for ferien, og det vil kunne give en tiltrængt kapitalindsprøjtning til nogen af de ting, der gør at turisterne overhovedet gider komme på besøg i Aarhus.

Og så er der selvfølgelig de forslag, ingen er i tvivl om at Enhedslisten vil stille:
– hæv dækningsafgift og grundskyld med få promiller
– drop den forældede tanke om Marselis tunnel og frigiv pengene.
– Normaliser gældsafviklingen – Vi behøver ikke være klassens duks
– Et retvisende og mere optimistisk skøn på skatteindtægterne over årene.
– Drop busningen af børn, der dumper sprogtesten – både for børnenes og økonomiens skyld.

Enhedslistens budgetudspil er et udspil, der peger i retning af en grønnere by i en rødere kommune, hvor vi står sammen om at skabe lidt bedre vilkår for de dårligst stillede, så de kan komme lidt tættere på resten af Aarhus. Vi skal ikke bare knække, men knuse kurverne med ulighed i både indtægt, uddannelse og sundhed.
Fordi lighed løfter alle.