Handicapbesparelser kan vi ikke være bekendt

Rigtigt mange aarhusianere med et handicap, både børn og voksne, har de senere år oplevet, at deres liv er blevet mere besværligt og dagligdagen sværere. Aarhus Kommune har nemlig sparet rigtigt mange millioner på dette område. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt.

Debatindlæg 10.9.2016, Jette Jensen, byrådsmedlem for Enhedslisten i Aarhus

Enhedslisten har igen og igen rejst dette i byrådet. Der bliver flere og flere brugere på dette område, og tallene viser, at den økonomi, der afsættes til området ikke følger med. I en forespørgsel for nylig fik vi et billede af problemernes alvor.

I løbet af årene 2010-2015 er kommunens gennemsnitlige bruttoudgifter pr. voksen med handicap til og med 66 år faldet med 11,2 procent. Det er så meget, at det kan mærkes. Hvis gennemsnitsudgifterne pr. voksen med handicap havde været som i 2010, ville det have kostet kommunen 153 mio. kr. ekstra om året i 2015 – ifølge et notat fra Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse af 31.8.2016. Og tallet er formentlig vokset siden 2015.

Vi kan ikke være bekendt at behandle nogle af vores svageste og mest udsatte medborgere så ringe, som vi gør. Mere end 150 mio. kr. er der sparet i forhold til niveauet i 2010, og det kan mærkes i dagligdagen for aarhusianere med et handicap.

Enhedslisten vil til årets budgetforhandlinger kræve, at der tilføres betragtelige midler til handicapområdet, og det gælder både børneområdet og området for voksne og ældre med handicap. Vi håber selvfølgelig, at de øvrige partier i byrådet har så meget medmenneskelig forståelse, at vi får held med at løfte handicapområdet i kommunens budget for de kommende år.