Kommunen må afbøde stigende fattigdom

Flere tusinde aarhusianere vil blive ramt af reformerne om kontanthjælp. Det vil i høj grad gå ud over en hel del børn, der vil vokse op uden de muligheder, mange af deres kammerater har. Det er stærkt bekymrende, og det kalder på en indsats fra Aarhus Kommune for at afbøde fattigdommen.

Pressemeddelelse, 25.8.2016, Maria Sloth, byrådsmedlem for Enhedslisten i Aarhus

Derfor foreslår Enhedslisten at Aarhus Byråd beslutter:
At kommunen begrænser kontanthjælpsloft-reglernes skadevirkninger for de ramte borgere, så langt som det overhovedet er foreneligt med lovgivningen. Det sker ved tildeling af ressourceforløb, beskæftigelse på normale lønvilkår, visitering til pension/fleksjob, og indkaldelse til rådgivning om enkeltydelser til de enkelte familier. Det sker også ved brug af lovens undtagelsesregler så vidt som foreneligt med loven.
Dette vil sende et klart signal til JobCenteret om, at de skal gøre, hvad de kan, for at afbøde konsekvenserne for de ramte. Indenfor lovens rammer naturligvis.
“For mange aarhusianere bliver det umuligt at sikre sig selv og familien tag over hovedet, mad på bordet, tøj på kroppen og andre daglige fornødenheder. Derfor må Aarhus Kommune træde til og tilbyde hjælp,” siger Maria Sloth, byrådsmedlem for Enhedslisten.
Flere boligforeninger har oplyst, at de forventer, at de bliver nødt til at sætte folk på gaden efter reformens indførelse. Samtidig vil de manglende penge i familien ofte gå ud over børnene.
“Vi er nødt til at gøre noget for at afbøde disse store problemer. Kommunen har pligt til at opfylde borgernes grundlovssikrede ret til forsørgelse, hvis de ikke selv kan klare det,” siger Maria Sloth.

Forslaget er på dagsordenen på det kommende byrådsmøde.