Handling for et trygt og mangfoldigt natteliv

Enhedslisten i Aarhus Byråd vil have handling for et mere trygt og mangfoldigt natteliv, så vi kan bremse racisme og diskrimination – vi må have en lovændring.

Pressemeddelelse 11.8.2016, Peter Hegner Bonfils, byrådsmedlem for Enhedslisten i Aarhus

I forsommeren skete det igen: Vi kunne endnu en gang læse om diskrimination i nattelivet i Aarhus, da tre unge med minoritetsbaggrund blev afvist ved en beværtning grundet deres minoritetsbaggrund.
“Racisme og diskrimination er og bliver helt uacceptabelt. Men desværre ser vi det ske igen og igen. Så vi må gøre noget. Vi må have en lovændring, således at vi kan gøre noget for at bremse det,” siger Peter Hegner Bonfils byrådsmedlem for Enhedslisten.
Aarhus Byråd har vedtaget en restaurationsplan med mange gode formuleringer om et trygt og mangfoldigt natteliv.
“Men vi mangler effektive instrumenter til at handle på hensigten – der mangler konsekvens,” siger Peter Hegner Bonfils.
Desværre er lovgivningen indrettet på en måde, så en restauration gentagne gange kan udføre diskrimination, uden at det har konsekvenser i forhold til alkohol-bevilling. Det gør det særdeles svært at handle effektivt på den politik, byrådet har vedtaget i restaurationsplanen.
Enhedslisten foreslår derfor, at Aarhus Byråd retter henvendelse til Folketinget og regeringen om en lovændring.
“Vi må opfordre til, at vi får en lovgivning, der giver effektive redskaber mod diskrimination i natte- og restaurationslivet,” siger Peter Hegner Bonfils.
Effektive instrumenter kan eksempelvis være:
– Ændring af restaurationsloven, så bevillingsnævnene skal oplyses om og lægge vægt på afgørelser fra Ligebehandlingsnævnets kendelser i bevillingssager.
– Ændring af racediskriminationsloven så arbejdsgiveren bliver ansvarlig for medarbejdernes handlinger på arbejde, ligesom ved for eksempel arbejdsulykker, udskænkning til mindreårige mv.

Enhedslistens forslag behandles på det kommende byrådsmøde.