Kommunen må afhjælpe øget fattigdom

Regeringens nye lovregler om kontanthjælpsloft, 225 timers regel og integrationsydelse vil føre til øget fattigdom og dermed til store sociale og sundhedsmæssige problemer for mange hundrede aarhusianere.

Enhedslisten opfordrer derfor social-rådmanden i Aarhus til at lave en plan for afhjælpning af problemerne for de aarhusianere, der rammes.

Pressemeddelelse 9.5.2016, Maria Sloth, byrådsmedlem for Enhedslisten i Aarhus

“Det er jo sådan, at kommunen har pligt til at opfylde borgernes grundlovssikrede ret til forsørgelse, hvis de ikke selv kan klare det. Og det vil der snart være mange, der ikke kan, idet ydelser til forsørgelse beskæres. For mange aarhusianere bliver det derfor umuligt at sikre sig selv og familien tag over hovedet, mad på bordet, tøj på kroppen og andre daglige fornødenheder. Derfor må Aarhus Kommune træde til og tilbyde hjælp” siger Maria Sloth, byrådsmedlem for Enhedslisten.

Enhedslisten har stillet forslag til Aarhus Byråd om afhjælpning af de problemer, der opstår pga. de nye love, der trådte i kraft 1. april. I følge forslaget pålægges social-rådmanden at udarbejde en plan for dette. Forslaget nævner en række muligheder for afhjælpning: Rådgivningssamtaler, supplerende ydelser, socialfaglig beredskabsgruppe, hjælp til husning samt en plan for at skabe de småjobs, som de ledige bliver nødt til at tage, men som altså ikke nødvendigvis findes, og er ledige, i dag. Endelig indgår det også, at rådmanden skal redegøre for anvendelsen af de tildelte midler fra staten til de nye reglers iværksættelse.

“Flere boligforeninger har allerede meddelt at de forventer at blive nødt til at sætte folk på gaden, fordi de mister penge efter reformens indførelse. Vi står altså overfor en situation, hvor flere og flere ikke vil have råd til at betale deres husleje, og samtidig vil de manglende penge i familien ofte gå ud over børnene. Så vi er nødt til at gøre noget i forhold til disse store problemer. Ja, kommunen har simpelthen pligt til at gøre noget for at afhjælpe den truende fattigdom for disse mennesker,” siger Maria Sloth.

Enhedslistens forslag behandles på det kommende byrådsmøde.