Kommunalt oprør: Pres på KL – imod besparelser

Der er brug for et kommunalt oprør mod regeringen og støttepartierne, der har pålagt kommunerne nye milliard-nedskæringer, der medfører massefyringer af offentligt ansatte og stærkt forringet tryghed for børn, ældre, syge og udsatte. Det skal vi ikke finde os i.

Pressemeddelelse, 4.3.2016, Maria Sloth, Enhedslistens budgetordfører i Aarhus Byråd

Som et led i dette oprør opfordrer Enhedslisten nu Aarhus Byråd til at stå sammen om at stoppe de smertefulde nedskæringer i form af det såkaldte omprioriteringsbidrag. Et samlet byråd bør simpelthen opfordre KLs bestyrelse til at sige nej til en aftale med regeringen, der ikke som minimum sikrer fuld tilbageførsel af omprioriteringsbidraget.

“Konsekvenserne af milliard-besparelserne er uoverskuelige. Hvis de får lov til at fortsætte år efter år, kan det ikke undgå at forringe kernevelfærden. Det må og skal stoppes. Så nu foreslår vi resten af byrådet, at vi står sammen om at presse KLs bestyrelse til at få den konstante nedskæring stoppet,” siger Maria Sloth, Enhedslistens budgetordfører.

Enhedslisten har stillet forslag til Aarhus Byråd om at opfordre KLs bestyrelse til at forhandle en aftale igennem med regeringen for 2017 og årene fremover, der sikrer, at kommunernes mulighed for at yde en ordentlig service og velfærd til borgerne ikke forringes på grund af omprioriteringsbidrag eller andet.

“Indtil nu har vi kun set toppen af isbjerget. Men hvis regeringens nedskæringer overfor kommunerne ikke stoppes, vil hele isbjerget i de kommende år vise sig i form af nogle voldsomme milliard-besparelser, der går hårdt ud over velfærden. Derfor er brug for et kommunalt oprør,” siger Maria Sloth.

Enhedslistens forslag er på byrådets dagsorden onsdag d. 9.3.2016.