Stor aktivitet i EL-byrådsgruppen i 2015

Stor aktivitet prægede arbejdet for Enhedslistens byrådsgruppe i Aarhus Byråd i 2015. Det viser en oversigt, som fortæller, at byrådsgruppen stillede 16 forslag, 14 skriftlige forespørgsler og tre mundtlige. Desuden udsendte byrådsgruppen en lang række pressemeddelelser og skrev en hel del debatindlæg, hvormed den offentlige debat i mange sager blev præget med Enhedslistens synspunkter.

Især ét af byråds-forslagene påkaldte sig stor opmærksomhed, nemlig et reelt forbud mod at politikere og embedsmænd i Aarhus Kommune flyver med Ryanair. Det blev stillet mens Ryanair konflikten var på sit højeste. Forslaget var formuleret som et generelt forslag om at bakke op om rimelige forslag på arbejdsmarkedet, som en følge af kommunens indkøbspolitik. Forslaget blev vedtaget med et ændringsforslag fra Socialdemokraterne.
Eksemplet viser, at selv med kun tre af de i alt 31 pladser i byrådet, har Enhedslistens byrådsgruppe med en aktiv indsats formået at få en vis indflydelse. Der er desuden mange andre eksempler på, at EL-politikerne har fået indflydelse på den førte politik, gennem forhandlinger, udvalgsarbejde, deltagelse i byrådets debatter og øvrige arbejde.
Enhedslisten markerede sig i 2015 meget stærkt i sager som: Forældre-betalingssagen vedr. børn med handicap, kranfører sms-sagen fra Aarhus Havn, til forsvar for kulturmiljøer i talrige byggesager i Aarhus midtby og ikke mindst mht. fremtidig satsning på kollektiv trafik og cyklisme.
Enhedslisten var ikke med i budgetforliget, der blev et spare-forlig. En del af byrådsgruppens øvrige forslag er enten ikke behandlet færdige i Magistraten, eller de er blevet afvist af et flertal i byrådet. Et af forslagene var dog tæt på at samle flertal, nemlig om at bevare Pakhus 27 på havnen, hvilket blev støttet af V, DF og K.
Se oversigten over EL-byrådsgruppens arbejde i 2015

Bilag Størrelse
EL Byrådsgr Oversigt forslag osv 2015.pdf 63.61 kB